2017-03-16 08:37Press release

NorInvent stänger spridningsemission

NorInvent stänger spridningsemission på cirka 6,4 Mkr. Bolaget initierar nu noteringsprocessen till Aktietorget. Mer detaljer att presenteras under mars.

Om bolaget:

NorInvent AB är ett utvecklingsbolag inom Life science som utvecklar plattformar för Drug Delivery. Tekniken, XtriG, är baserad på kolhydrater bundna till ett membran som placeras under läppen för snabbt upptag. Bolagets teknik är patenterad och utgör preliminärt en excipient, eller hjälpämne, åt läkemedelssubstanser.

Kontakt: info@norinvent.com

 

NorInvent är ett bolag på SmiLe Incubator i Lund.

För övrig information kontakta:

Ebba Fåhraeus, vd SmiLe Incubator                                 

Mobil: 073-4000433                                                                 

e-mail: ebba@smileincubator.life  


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera sina idéer. Vi stödjer bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 1 000 MSEK i riskkapital sedan 2014. Cirka 100 personer som representerar runt 20 olika nationaliteter och varav nära hälften är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe Incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen erfarenhet från utveckling av uppstartsbolag inom life science-industrin genom vår community som består av både våra inkubator- och alumnibolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village.