2021-01-19 10:57Press release

Ny blodtrycksmätare för hjärtsviktspatienter – i mobiltelefonen

Filip Peters, vd för AcoraiFilip Peters, vd för Acorai

SmiLe Incubators nya medlemsbolag Acorai utvecklar en AI-baserad medicinteknisk produkt som kan bli den första mätaren av blodtryck i hjärtats kamrar som inte måste opereras in. Produkten, som kombinerar speciella sensorer med patientens mobiltelefonskal, kan enkelt användas i hemmiljö av de som lider av hjärtsvikt.

    Den har potential att markant reducera antalet återinläggningar av patienter på sjukhus.

 

Hjärtsvikt är ett allvarligt och livshotande tillstånd. Runt hälften av de som behandlats för sjukdomen blir åter akut sjuka inom sex månader, med återinläggning på sjukhus som följd. Detta medför höga kostnader, stort lidande och hög dödlighet.

Dock kan 75 procent av återfallen undvikas om patienternas försämrade tillstånd upptäcks i tid.

 

Det är känt att en långsam ökning av det intrakardiella trycket, det vill säga blodtrycket i hjärtats kamrar, är en indikation på återfall. Detta sker normalt under en 30-dagarsperiod och ju tidigare det upptäcks desto bättre prognos för patienterna.

 

Filip Peters kom på idén till en mätare som inte behöver opereras in i patienten, vilket dagens mätare kräver. Produkten består av ett speciellt mobiltelefonskal som har fått utökade funktioner. Lösningen gör hela mätaren liten eftersom den använder telefonens skärm, batteri och processor. En ny kombination av fyra sensorteknologier och artificiell intelligens används för att analysera mätningarna. Själva mätningen tar fem minuter och sker genom att patienten lägger telefonen mot bröstet. Information från mätningen skickas till läkare som därefter kan kommunicera med patienten via telefonen samt göra nödvändiga åtgärder.

 

Produkten kan användas av patienten i hemmiljö och känner av det förhöjda blodtrycket mycket tidigt och kan därmed reducera återfallen.

 

Acorai planerar att starta kliniska studier i maj vid Sahlgrenska sjukhuset och vid Skånes universitetssjukhus. De ska omfatta runt 700 patienter med hjärtsvikt.

 

– Vi är i ett skede där produktutvecklingen börjar bli klar och vi ska göra förberedelser för att kommersialisera produkten. Vi ser SmiLe som en möjlighet att få en bredare och fördjupad insikt i life science-branschen och etablera värdefulla samarbeten för att accelerera vår tillväxt, säger Filip Peters, vd för Acorai.

 

– Acorais produkt har potential att kunna bli väldigt betydelsefull genom att rädda liv, minska lidande och spara pengar inom vården. SmiLe kommer att stötta och hjälpa bolaget med att utvecklas optimalt med hjälp av våra experter, utbildningar och internationella samarbeten, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator baserat på Medicon Village i Lund. 

 

För mer information, kontakta: Filip Peters, vd för Acorai, +46 (0)708 756 781, filip.peters@acorai.com.


För mer information om SmiLe, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)734 000 433,
ebba@smileincubator.life.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 380 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,28 billion (Q3 2020). www.smileincubator.life