2023-03-23 12:00Press release

Ny satsning på tillväxt för life science-bolag i Skåne

Sarah Lidé, vVD, MVI och Ebba Fåhraeus, vd, SmiLeSarah Lidé, vVD, MVI och Ebba Fåhraeus, vd, SmiLe

SmiLe Incubator och Medicon Village i Lund satsar på att gemensamt skapa bättre förutsättningar för tillväxt i unga företag inriktade på life science. Genom ett nytt utvecklingsprogram erbjuds innovativa scale-ups stöd inom områden som är speciellt viktiga för bolag i tillväxtfas. Tanken är att förstärka den starka trenden inom life science-sektorn i Skåne, där ett hundratal bolag startats och tillfört 1 500 nya jobb sedan 2015.

Sedan starten 2012 har Medicon Village utvecklats till Skandinaviens största forskarpark med fokus på life science. Genom bl a inkubatorn SmiLe har start-ups erbjudits ett omfattande stöd gällande validering, verifiering och affärsutveckling. När bolagen väl lämnat inkubatorprogrammet har det dock saknats ett dedikerat tillväxtprogram som adresserar de specifika behov som uppstår när bolagen vill skala upp sin verksamhet.

Med stöd av ett nytt utvecklingsprogram anpassat för innovativa scale-ups inom life science i Skåne-Blekinge vill SmiLe Incubator och Medicon Village nu skapa bättre förutsättningar för dessa bolag att utveckla och växa sin verksamhet och därmed ytterligare stärka life science-sektorn i regionen. Programmet innefattar bl a mer proaktiv coachning, ökad tillgång till riskkapital samt stöd för organisations- och ledarskapsutveckling, digitalisering och internationalisering. Medverkande företag kommer även erbjudas stöd med bl a marknadsföring och kontorsservice. Utvecklingsprogrammet är det första steget i ett långsiktigt arbete för att stärka tillväxtföretagens förutsättningar i regionen. I nästa skede är målet att etablera en s k ”kultivator” med särskilt utformade kontors- och labbmiljöer.

 – SmiLe har ca 70 aktiva alumnibolag, men det har saknats ett skräddarsytt stöd till dessa och andra life science-bolag i tillväxtfas i regionen. Den här satsningen bidrar med en viktig pusselbit i att bygga ett heltäckande stöd så att vi får se ännu fler bolag bli framgångsrika i att nå ut på marknaden med sina lösningar, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe.

– Vårt gemensamma initiativ bygger vidare på den plattform för biovetenskaplig forskning och innovation som utvecklats under Medicon Villages första tio år. Skåne svarar för mer än en tredjedel av svenska life science-patent och det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för att den starka innovationsviljan här omsätts i produkter och lösningar som når patienter, säger Sarah Lidé, vVD på Medicon Village Innovation.

– Life science är ett av Lunds och regionens viktigaste utvecklingsområden, med ett nära samarbete mellan Lunds universitet, Skånes Universitetssjukhus, Max IV och företagen på bl a Medicon Village. Att stärka förutsättningarna för utveckling och tillväxt genom en satsning på life science scale-ups är en prioriterad del av kommunens arbete med att utveckla vår unika innovationsmiljö, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Satsningen medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Medicon Village och SmiLe Incubator och pågår inledningsvis fram till januari 2026.

För mer information:

Ebba Fåhraeus, vd SmiLe Incubator, 073-400 04 33

Sarah Lidé, vVD Medicon Village Innovation, 073-866 31 35

Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun

 

Forskningsbyn Medicon Village är Nordens största forskningspark fokuserad på life science. På Medicon Village arbetar drygt 2 800 personer i 180 företag och organisationer. Medicon Village ägs av en allmännyttig stiftelse startad av entreprenören Mats Paulsson och överskott från verksamhet doneras löpande till forskning.


About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

About SmiLe Incubator SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 717 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO and these listed companies have a market capitalization of more than EUR 500 million (Q4 2022). SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Prevas, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life