2023-06-27 07:46Press release

Ny teamledare för SmiLes affärsutvecklings-coacher

Christine Dahlman JacobsenChristine Dahlman Jacobsen


Christine Dahlman Jacobsen är ny gruppledare för SmiLes affärsutvecklingscoacher, som stöttar SmiLe-bolagens kommersialisering av innovationer. Vi är mycket glada att förstärka teamet med hennes breda kompetens inom entreprenörskap och projektledning.

Den samlade erfarenheten i vårt coachteam är kärnan i SmiLes arbete för att främja tillväxten av life science-bolag. Därför är vi glada att presentera det senaste tillskottet till teamet, Christine Dahlman Jacobsen, affärsutvecklare och teamledare, som även ansvarar för att utveckla vårt scaleup-program för mognare bolag.

Christine Dahlman Jacobsen har över 10 års erfarenhet från life science-branschen, samt över 15 års internationell erfarenhet från IT/telekom-industrin. Under hela sin karriär har hon arbetat med att bygga affärer och team, att ta fram och implementera strategier för marknadsintroduktion samt att planera för finansiering.

 

Som medgrundare till bolaget Nattaro Labs var Christine Dahlman Jacobsen huvudansvarig för affärsutveckling och även meduppfinnare till bolagets första patent. Utöver detta har hon bland annat varit Key Account Manager och konsultchef vid Cybercom Sweden South, konsult inom affärsutveckling och försäljning hos Teleca AU-Systems samt affärschef hos Telia.

 

Christine Dahlman Jacobsen har en fil.kand. från Lunds universitet inom Nationalekonomi och Statsvetenskap, samt en Master of Entrepreneurship från LUSEM (Lund School of Economics and Management).

 

 

För mer information, kontakta: Ulrika Ringdahl, operativ chef för SmiLe, 0736-566232,  ulrika.ringdahl@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

About SmiLe Incubator SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 717 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO and these listed companies have a market capitalization of more than EUR 500 million (Q4 2022). SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Prevas, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life