2016-12-01 08:54Press release

Nya samarbeten för SmiLes inkubatorbolag på Europas största partneringkonferens

Med närmare 200 bolag från 60 olika länder är Bio-Europe Europas största partneringkonferens för den globala bioteknologiindustrin. Bland deltagarna fanns tre inkubatorbolag från SmiLe -  EdvinceSOLVE och Redoxis. Flera nya internationella kontakter knöts under mässan och processerna är redan igång för vidare samarbeten. 

 

-  Jag hade 19 partneringmöten på två dagar Det var en chans att träffa människor från hela världen. Jag hoppas att det ska leda till många värdefulla kontakter som kan hjälpa mig i den tekniska utvecklingen av mitt bolag och att det också är en möjlighet att hitta vägen till mjuka pengar, säger Sarah Fredriksson, vd för Edvince ett nybildat bolag som har en helt ny behandling med stor potential att minimera skador på hjärnan vid stroke.

 

Redoxis, ett annat inkubatorbolagen på SmiLe som verkar inom preklinisk läkemedelsutveckling med fokus på modeller för autoimmuna sjukdomar, fanns också på plats på Bio-Europe.

 

- Vi håller nu på med uppföljning av kontakterna och har redan skrivit CDA (confidential disclosure agreement) för att kunna inleda djupare samtal. Även om alla kontakter inte leder till affärer på en gång, så är mötena ett sätt att bygga nätverk och en investering i möjliga affärspartners. Bio-Europe är en viktig del i vår marknadsföring, summerar Malin Hultqvist Hopkins, vd för Redoxis.

 

Bolagens deltagande i Bio-Europe har delvis finansierats av det EU-finansierade projektet Southern Sweden Going Global (SSGG), som har som syfte att öka skånska life science-företags konkurrenskraft och synlighet i världen.

 

For additional information, please contact:

Ebba Fåhraeus, CEO at SmiLe Incubator                                 

Mobile: +46 734000433                                                                 

e-mail: ebba@smileincubator.life   

 

Southern Sweden Going Global
Det delvis EU-finansierade projektet Southern Sweden Going Global syftar till att öka de unga skånska life science-företagens konkurrenskraft och synlighet i världen genom kompetenshöjande aktiviteter samt deltagande i internationella delegationsresor och industrimässor.

För närvarande deltar 20 bolag i projektet, totalt räknar man med att 35 kommer att delta under projekttiden som är tre år. Southern Sweden Going Global drivs av Invest in Skåne tillsammans med inkubatorerna Medeon Incubator & Science Park och SmiLe Incubator.


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe är en företagsinkubator som bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Vår främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det 24 bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 700 MSEK i riskkapital sedan 2007. Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Science industrin genom vår community som består av både våra inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige.