2023-05-23 07:00Press release

Nya SmiLe-bolaget Suturion planerar att lansera sin kirurgiska symaskin i år

Suture -TOOL och personal efter operation av patient nr 14Suture -TOOL och personal efter operation av patient nr 14

 

I en pågående klinisk studie vid Helsingborgs lasarett har Suturions innovativa kirurgiska symaskin använts vid 14 av planerade 38 operationer, med utmärkta preliminära resultat. De kliniska resultaten kommer att ligga till grund för en CE-märkning av företagets medicintekniska instrument inför en kommersialisering i slutet av året. Företaget deltar i SmiLes inkubatorprogram.

 

Suturions instrument Suture-TOOL blir troligen det första i sitt slag på marknaden då nuvarande praxis efter stora bukoperationer är att sy igen bukhinnorna för hand. Årligen görs över 30 miljoner öppna bukoperationer globalt. Bolagets grundare, den svenske traumakirurgen Dr Gabriel Börner, har tagit fram instrumentet för att hjälpa kirurger att göra förslutningen snabbare och bättre.

 

Vanliga och besvärliga komplikationer efter bukväggskirurgi är förutom infektioner att snittet spricker och att bråck uppstår på längre sikt. Med Suture-TOOL blir det enklare att uppfylla European Hernia Associations riktlinjer och därmed säkra kvaliteten och minska infektionsrisken. Dessutom tar bukstängningen troligen betydligt kortare tid.

 

Suturion har redan före marknadsintroduktion kontaktats av flera av de största globala medicinteknikbolagen som visat intresse för produkten. Bolaget samarbetar med European Hernia Society, en internationell vetenskaplig organisation som fokuserar på bukväggskirurgi och förebyggandet av bråck.

 

– Våra tidigare studier visade att Suture-TOOL markant minskar tiden för att sy igen bukhinnorna. Vi tror att den aktuella studien kommer att visa en bättre kvalitet och en tidsåtgång som är klart under hälften jämfört med i dag. Det som lockade oss att söka till inkubatorn är SmiLe-coachernas breda erfarenhet inom bland annat kommersiella strategier och kapitalanskaffning, säger Paan Hermansson, vd för Suturion.

 

– Suturions innovation har en stor potential att förbättra vården, minska lidande och spara resurser genom färre vårdkomplikationer. Den är ett fint exempel på hur SmiLe hjälper innovativa bolag med kommersialisering av lösningar som ökar kvaliteten i sjukvården, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

 

För mer information, kontakta:

Suturion

Magdalena Gräff, marknadsansvarig

magdalena.graff@suturion.com, +46 (0)767-878585

www.suturion.com

 

Eller

SmiLe Incubator

Ebba Fåhraeus, vd,
ebba@smileincubator.life, +46 (0)73 4000433


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

About SmiLe Incubator SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 717 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO and these listed companies have a market capitalization of more than EUR 500 million (Q4 2022). SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Prevas, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life