2022-05-12 08:01Press release

Nya SmiLe-bolaget TekInn förädlar industrins rester till värdefulla ingredienser inom hudvård och livsmedel

Jafar Mahdavi och Fredrik Jonsson, TekInns grundare.Jafar Mahdavi och Fredrik Jonsson, TekInns grundare.

 

TekInn har utvecklat en kostnadseffektiv process som omvandlar restströmmar från livsmedels- och jordbruksindustri till värdefulla ingredienser inom bland annat hudvård, livsmedel och djurfoder. TekInn har nu antagits till SmiLes inkubatorprogram och är i fasen att kommersialisera sitt erbjudande.

 

Generellt inom industrin finns en ökande drivkraft att hitta användningsområden för restströmmar för att få mer miljömässigt hållbara verksamheter. I dag går en del av industriresterna till biogasproduktion eller djurfoder, men väldigt mycket blir avfall. Bolaget TekInn grundades med visionen att bidra till ett cirkulärt samhälle genom att förädla restströmmar från industrin till nya värdefulla ingredienser och råvaror.

 

TekInns unika erbjudande är bolagets teknikplattform och specifika know-how baserat på många års forskning och utveckling. Bolaget har flera samarbetsprojekt med presumtiva kunder. Planen är att licensiera ut tekniken till producenter av kosmetika- och hudvårdsprodukter samt till industri verksam inom livsmedel, foder och jordbruk. Nu ska grundarna – Jafar Mahdavi som under många år forskat inom området och Fredrik Jonsson som är bolagets affärsutvecklare – kommersialisera erbjudandet med stöd från SmiLe Incubator.

 

– Vi ser väldigt mycket fram emot att få hjälp av SmiLes experter med bland annat patentfrågor och vår affärsplan. Nu för vi diskussioner med flera möjliga partner för att bygga nätverk mellan industrier som har restströmmar och producenter som vill använda vår teknik för att förädla restmaterialet till värdefulla råvaror, och därefter skapa nya eller förbättrade hälsosamma produkter som genomsyras av ett cirkulärt hållbart koncept, säger Fredrik Jonsson som är medgrundare till TekInn.

 

– TekInn är ett spännande tillskott till gruppen av SmiLebolag som är verksamma inom bioteknik och har ett miljöfokus. Förutom affärsstödet i inkubatorprogrammet kommer bolaget även att ha sin utvecklingsverksamhet i SmiLes laboratorier. Det ska bli mycket intressant att hjälpa dem att förfina sin affärsmodell och se till att denna miljövänliga teknik kommersialiseras, säger Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator.

 

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life

 

Mer information om tekniken: Jafar Mahdavi har utvecklat en teknik som använder speciellt utvalda bakterier för att tillverka värdefulla substanser från industriers restströmmar. Under processen bildas produkter, vilka kan bli högintressanta ingredienser i kosmetika och hudvårdsprodukter samt nyttiga fibrer i livsmedel och djurfoder. Bolaget samarbetar i flera utvecklingsprojekt med presumtiva kunder inom bland annat livsmedel och hudvård.  Samarbetena ska leda till produkter med förbättrade egenskaper inom kosmetik och hudvård samt till näringsberikade livsmedel och djurfoder.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life