2022-06-16 07:29Press release

Nygen Analytics lanserar revolutionerande singelcell genomik-service

Parashar Dhapola och Göran Karlsson, grundare av Nygen Analytics Parashar Dhapola och Göran Karlsson, grundare av Nygen Analytics

 

SmiLebolaget Nygen Analytics har nyligen lanserat den molnbaserade mjukvarutjänsten ScarfWeb, som gör det enkelt för forskare att på egen hand utvärdera data från analyser av arvsmassan hos enstaka celltyper (singelcell) i biologisk vävnad.

 

Den snabba utvecklingen under senare år har medfört att genomsekvensering av enstaka celler görs rutinmässigt på biotekniklabben. Tekniken används för att tolka cellsammansättningen av komplexa vävnader och identifiera nya subtyper av celler. Den mest spännande fasen av encellig genomik har precis börjat, det handlar om att hitta tillämpningar inom läkemedelsutveckling och cancerdiagnos. Encellig genomik betraktas nu som nyckeln till att inom en snar framtid inleda den precisionsmedicinska eran.

 

Varje analys genererar en stor mängd data som är svår att lagra och integrera med annan data samt att dela och publicera. För att framgångsrikt analysera dessa data är forskarna beroende av specialiserade dataanalytiker eller bioinformatiker, vilket det råder brist på inom både akademi och industri.

 

Nygens banbrytande mjukvarutjänst ScarfWeb baseras på en patentsökt effektiv användning av datorminneskapacitet och unika AI-algoritmer. Den som utvecklat dessa är Parashar Dhapola som har grundat bolaget tillsammans med Göran Karlsson, bolagets vd. Båda är forskare vid Lunds universitet. Till skillnad från dagens omfattande behov av avancerad programmering och stora datorservrar kan forskare nu – med hjälp av ScarfWeb – analysera data med minimal ansträngning, endast genom att använda sina bärbara datorer.

 

ScarfWeb erbjuds initialt till universitetens forskningsinfrastrukturer för genomanalys, men behoven av ett enkelt verktyg är stora även hos sjukhuslaboratorier och inom läkemedelsindustrin.

 

– Med ScarfWeb slipper universiteten att investera i dyra abonnemang och servrar, samtidigt minskar både arbetsbörda och ledtider avsevärt vid dataanalyserna. Vi är jätteglada att nu få SmiLes hjälp att utveckla bolaget och fortsätta kommersialiseringen av vår första produkt som snart kommer att följas av fler molnbaserade analysmetoder, säger Göran Karlsson, vd för Nygen.

 

– Nygens banbrytande innovation bidrar till att lyfta genomsekvensering till en ny dimension, samt underlättar arbetet och minskar kostnaderna vid biologisk forskning. Det är fantastiskt roligt att få stötta ännu en grupp av passionerade forskare från Lunds universitet med kommersialisering av sina resultat, säger Ebba Fåhraeus.

 


För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe, tel:  +46 73 400 04 33, e-mail: ebba@smileincubator.life

 

 

Mer information om Nygen Analytics: Bolaget är grundat av Göran Karlsson, vd för Nygen och universitetslektor i Molekylär Hematologi som också grundat Single Cell Initiative vid Lunds universitet, och Parashar Dhapola, teknisk chef vid Nygen och doktorand vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Finansiering kommer bland annat från Fåhraeus Startup and Growth Fund och LU Innovation vid Lunds universitet. Nygen har antagits till SmiLes inkubatorprogram.

 

För närvarande erbjuds ScarfWeb utan kostnad till universiteten.

 

Mer information om ScarfWeb: https://nygen.io/#/scarfweb

 

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life