2021-05-11 10:16Press release

Nytt bolag investerar upp till 190 miljoner kronor i life science

SmiLe Incubator lanserar nu SmiLe Inject Capital AB, det första ängelinvesteringsbolaget i Sverige som enbart fokuserar på lovande life science-bolag i tidig fas. Bakom finansieringen står erfarna affärsänglar tillsammans med det statliga riskkapitalbolaget Saminvest.

Genom INJECT erbjuds för första gången en möjlighet för privata investerare att ta del av SmiLes omfattande life science-expertis, internationella nätverk och unika insyn i tidiga life science-bolag.

Investeringarna kommer att göras i bolag som deltagit i SmiLes inkubatorprogram under minst sex månader eller motsvarande program hos en erkänd innovationspartner i Skåne.

Målsättningen är att investera 40 miljoner kronor i 10–15 lovande life science-bolag under två år. Utöver detta finns en möjlighet till följdinvesteringar om totalt 150 miljoner kronor via affärsänglar och Saminvests Annexstruktur.

– Jag är otroligt stolt och glad över att vi tillsammans med erfarna affärsänglar och Saminvest nu kan lansera SmiLe Inject Capital. Alla framgångsrika inkubatormiljöer ute i världen har kapital knutet till sig och att vi nu kan erbjuda innovativa skånska life science-bolag tillgång till riskkapital är en viktig milstolpe för SmiLe. Med detta bidrar vi också till att flera svenska innovationer kan utvecklas och stanna i Sverige, något som är helt avgörande för att vi ska behålla vår konkurrenskraft internationellt, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Bland affärsänglarna i SmiLe Inject finns elva namnkunniga, skånska investerare.

Satsningen kommer att bidra till att stärka det finansiella ekosystemet för skånska life science-bolag och därmed accelerera kommersialiseringen av innovationer inom läkemedel, medicinteknik och e-hälsa.

Vi är mycket glada över att Saminvest tillsammans med SmiLe nu etablerar ett renodlat investeringsbolag för life science-företag i tidiga faser. SmiLe Inject Capital kommer utgöra ett viktigt tillskott för den svenska life science-industrin, där tillgång på både kapital och ägarkompetens är viktiga förutsättningar för att bolag ska kunna utvecklas framgångsrikt, säger Peder Hasslev, vd för Saminvest AB.  

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life

Om SmiLe INJECT: mer information om det nya ängelinvesterarbolaget SmiLe Inject Capital AB finns här. 

Om Saminvest: Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capitalfonder och affärsängelprogram för att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden och indirekt stötta innovativa och snabbväxande företag. Insatserna ska leda till att den svenska näringslivet utvecklas och förnyas.

www.saminvest.se


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life