2024-05-14 06:15Press release

Nytt innovativt immunoterapibolag grundat av framgångsrika life science-profiler

Anki Malmborg Hager,Anki Malmborg Hager, vd för Lead Biologics

Lead Biologics är inriktat på att förbättra immunoterapi som ett kraftfullt vapen mot cancer. Genom att använda en banbrytande forskningsstrategi har bolagets team lyckats identifiera nya vägar att angripa cancer, vilket skapar möjligheter för att fler patienter ska kunna dra nytta av denna behandlingsmetod. Lead Biologics är antaget till SmiLes inkubatorprogram.

Immunoterapi utnyttjar kroppens eget immunsystem för att bekämpa cancer och är i många fall en mycket effektiv behandlingsmetod. Trots framsteg inom området finns det fortfarande många patientgrupper som inte svarar på behandlingen, delvis på grund av cancercellernas förmåga att förändra sig och därigenom gömma sig för immunförsvaret.

För att lösa detta dilemma har Lead Biologics grundare, ett antal forskare vid Lunds universitet som även ligger bakom Lundabolaget Cantargia, kombinerat ett flertal avancerade teknologier och cellmodeller och därigenom lyckats upptäcka helt nya mekanismer som cancerceller använder sig av för att undvika immunförsvaret.

De har valt att specifikt studera blodcancerstamceller som utgör själva källan till sjukdomen och som utvecklat strategier för att undfly immunförsvaret. Forskarnas hypotes är att dessa celler använder grundläggande mekanismer som även kan nyttjas av andra typer av cancer – en hypotes som forskarna visat att den stämmer för bland annat bukspottkörtelcancer och tjocktarmscancer.

Forskarnas upptäckter har hittills resulterat i tre lovande projekt för Lead Biologics. Projekten kommer nu att genomgå preklinisk utveckling för att göras redo att testas på patienter. Lead Biologics väljer att tidigt samarbeta med andra aktörer för att accelerera processen och maximera potentialen för att förbättra cancervården.

– Vår ambition är att bidra till en bredare tillgång av effektiva cancerbehandlingar genom att fokusera på vår expertis inom forskning och tidig utveckling. Vi kommer därför att samarbeta med farmaceutiska bolag i efterföljande kliniska faser och har redan erhållit stort intresse från dessa bolag för vår modell. Vår första huvudindikation är akut myeloisk leukemi (AML), den vanligaste formen av akut leukemi hos vuxna och där behovet av nya terapier är stort. Jag är mycket glad att vi har blivit antagna som medlemmar i SmiLe och därmed får tillgång till den professionella hjälp och fantastiska miljö som de erbjuder, säger Anki Malmborg Hager, vd för Lead Biologics.

Anki Malmborg Hager har tidigare framgångsrikt drivit bolag som Diaprost, Cantargia och SenzaGen.

– Vi är glada att åter välkomna Anki Malmborg Hager till SmiLe som vd för ett nytt uppstartsbolag inom immunoterapi mot cancer, ett område som kan innebära en revolution för cancervården. Vårt fokus på att ständigt utöka vårt nätverk av branschexperter, industripartners och investerare ger ett ekosystem som är idealisk för att stödja tillväxten och utvecklingen av dessa viktiga startups, säger Ulrika Ringdahl, operativ chef för SmiLe.

Lead Biologics grundare är forskarna Thoas Fioretos, Marcus Järås, Carl Sandén och Niklas Landberg från Lunds universitet samt Kjell Sjöström från bolaget Innovagen.


För mer information, kontakta:
Ulrika Ringdahl, operativ chef för SmiLe, +46 (0) 736 566 232, ulrika.ringdahl@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe is a leading venture hub that specializes in advancing life science startups from concept to commercialization. We offer comprehensive support through every stage of entrepreneurship, including tailored incubation and acceleration programs, a variety of educational courses, and access to top-tier lab facilities. To date, our flagship incubator program has supported over 100 startups, facilitating their collective acquisition of more than EUR 841 million in venture capital and contributing to 21 successful IPOs. Recognized as one of Europe’s leading startup hubs in 2024 by the Financial Times and Statista, SmiLe continues to be a catalyst for innovation in the life sciences sector. As a non-profit entity based in Lund, Sweden, SmiLe is supported by Region Skåne, Lund Municipality, Lund University, and Medicon Village. We are also backed by our sponsors Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Setterwalls, Zacco, Key2Compliance, Phase Holographic Imaging, and ChemoMetec. For more information: www.smileventurehub.com