2021-12-13 13:26Press release

Nytt läkemedelsbolag förbättrar befintliga läkemedel 

Marguerite Mensonides, COO och medgrundare till Amplio Pharma. Foto: Sandra DoerpinghausMarguerite Mensonides, COO och medgrundare till Amplio Pharma. Foto: Sandra Doerpinghaus

 

Amplio Pharma använder senaste vetenskapliga rönen och moderna teknikerna för att avsevärt öka effekten hos några av dagens läkemedel. I första projektet utvecklas en ny formulering av ett existerande läkemedel mot ledgångsreumatism, som förväntas ge effekt till mer än dubbelt så många patienter jämfört med dagens behandling. Bolaget har antagits till SmiLes inkubatorprogram. 

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit) är en kronisk autoimmun sjukdom som ger skador i lederna, med svår värk och begränsad livskvalitet som följd. Den räknas till våra folksjukdomar och drabbar framför allt kvinnor. De läkemedel som finns botar inte sjukdomen utan bromsar sjukdomsförloppet och minskar besvären hos de som får resultat av behandlingen. 

Dagens läkemedel för ledgångsreumatism togs fram för runt 70 år sedan och har inte utvecklats nämnvärt sedan dess. Endast 30 procent av patienterna svarar på behandlingen. Amplio Pharma räknar med att ta fram en ny formulering som dramatiskt ökar den siffran, så att 70 procent får god effekt av läkemedlet. 

– Vi har hittat en nisch där vi utnyttjar vår kunskap för att ”boosta” effekten hos existerande läkemedel. Med vår erfarenhet från läkemedelsutveckling i globala företag och kännedom om senaste forskningsresultaten hittar vi nya angreppssätt för att öka effekten hos den aktiva substansen. I SmiLes inkubatorprogram får vi experthjälp att utveckla bolaget samt tillgång till SmiLes välutrustade laboratorier och nätverk. Det är väldigt spännande! säger Marguerite Mensonides, COO och medgrundare till bolaget. 

Bolaget utgår från väl beprövade aktiva substanser. Därmed räknar Marguerite Mensonides med att kunna utveckla bättre läkemedel än dagens på kortare tid och till lägre kostnad än normalt vid läkemedelsutveckling.  

– Det här bolagets fokus är att modernisera gamla läkemedel baserat på grundarnas gedigna bakgrund inom läkemedelsutveckling. Det är ett tids- och ekonomibesparande tillvägagångssätt med stor potential.  Att de fokuserar på en folksjukdom där framför allt kvinnor drabbas, är viktigt för samhället, både sett till hälsoekonomi och lidande för de drabbade. Vi är väldigt glada över att kunna hjälpa dem ta fram lönsamma affärsmodeller och utveckla bolaget, säger Lina Boreson, COO vid SmiLe Incubator.  

Amplio Pharma är en avknoppning från Truly Translational, som tidigare deltog i SmiLes inkubatorprogram, och amerikanska MPT Consultancy. Bolagets patent är godkänt i Europa.

Logo Amplio Pharma

 

För mer information, kontakta:

Marguerite Mensonides, COO och medgrundare till Amplio Pharma, +46 (0)76 86 44 605, marguerite@amplio-pharma.com

eller Lina Boreson, COO SmiLe Incubator, +46 (0)703-78127, 
lina@smileincubator.life

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life