2022-08-23 11:18Press release

Nytt SmiLe-bolag tar fram biologiskt nedbrytbara metallimplantat

Steve Miller och Dmytro Orlov, LBM Sweden Steve Miller och Dmytro Orlov, LBM Sweden

 

Uppstartsbolaget LBM Sweden utvecklar implantat av magnesiumlegeringar som har överlägsna egenskaper som stöd vid läkning av benstommen jämfört med dagens material. En stor fördel är att dessa metaller långsamt bryts ner i kroppen utan att lämna kvar några rester.

 

LBM Swedens magnesiumlegeringar som ska användas i olika ortopediska tillämpningar har egenskaper som är jämförbara med de hos naturlig benstomme. Bland annat har metallerna liknande hållfasthet, elasticitet och styvhet som ben till skillnad från exempelvis titan och rostfritt stål. De är även starkare än bionedbrytbara polymerer som används i vissa implantat. Metallerna är giftfria och stöttar benstommen under benuppbyggnaden för att därefter brytas ner utan att lämna kvar några rester.

 

Bolagets verksamhet baseras på grundaren Dmytro Orlovs mångåriga forskning. Han är professor i materialteknik vid Lunds tekniska högskola och har arbetat internationellt med materialutveckling i över 20 år, varav de senaste sju åren i Lund. Företagets medgrundare, amerikanske medtech-profilen Steve Miller, kompletterar Dmytro Orlovs expertis med sin över 30 år långa erfarenhet inom produktutveckling och kommersialisering, som även omfattar försäljning av tre framgångsrika uppstartsbolag.

 

– Vårt mål är att göra implantat för bland annat ortopedi som är bättre än de som finns på marknaden. Jag lärde mig väldigt mycket när jag deltog i SmiLes Bootcamp för tidiga healthtech-, medtech- och e-hälsobolag, och efter all uppmuntran vi fick från SmiLes coacher och community bestämde vi oss för att söka in till SmiLes inkubatorprogram. Med hjälp av SmiLes stöd inom bland annat affärsutveckling, regulatorisk strategi och kommersialisering kommer vi att kunna ta vår produkt till marknad mycket snabbare, säger Dmytro Orlov, vd för LBM Sweden.

 

Bolaget har hittills fått extern finansiering från bland andra Lunds universitets innovationskontor LU Innovation, Vinnova i form av innovationscheckar via SmiLe, Almi i form av verifieringsmedel samt EU:s IPO SME Fund.

 

– Det ska bli väldigt spännande att stötta Dmytro och Steve att kommersialisera produkter baserade på deras innovation inom materialteknik som har stor potential att förbättra ortopedivården. Dessutom är avancerade material ett av de fokusområden där Skåne har kompetens i världsklass, och som Region Skåne därför satsar på för att stärka innovationskraften, säger Lina Boreson, operativ chef för SmiLe Incubator.

 

 

För mer information, kontakta: Lina Boreson, operativ chef för SmiLe Incubator, +46 (0)703-781279, lina@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life