2023-05-16 06:25Press release

Nytt SmiLe-bolag utvecklar första effektiva behandlingen mot hypotyreos

Sahil Gupta, vd för Prolevi BioSahil Gupta, vd för Prolevi Bio

 

Prolevi Bios unika teknologi ska hjälpa de 10-20 procent som inte får någon effekt av dagens medicin mot underaktiv sköldkörtel. Bolaget utvecklar en tablett som frisätter sköldkörtelhormon över dygnet på ett sätt som efterliknar funktionen hos friska personer. Behandlingen ska även individanpassas med hjälp av Prolevi Bios matematiska modeller.

 

Globalt är det 750 miljoner människor, främst kvinnor, som lider av hypotyreos, det vill säga en underaktiv sköldkörtel. Men så många som 600 miljoner patienter som får dagens tillgängliga läkemedel är missnöjda med behandlingen och 150 miljoner patienter svarar inte alls på medicineringen. Dagens behandlingar kan inte efterlikna en frisk sköldkörtels funktion.

 

Prolevi Bio:s utvecklar en plattformsteknik som frisätter hormonet enligt kroppens dygnsrytm. Läkemedlet ska även fungera som ett precisionsläkemedel – varje patient får en individuellt anpassad behandling för optimal effekt – genom att företagets matematiska modeller tar hänsyn till patientens fysiologiska och fysiska parametrar. Tekniken kan även användas för andra applikationer.

 

Bolaget har öppnat en såddfinansieringsrunda och vill resa ytterligare 5-6 miljoner euro (Series A Tr.1), vilket ska finansiera en fas 1-studie som validerar företagets innovation och ger underlag till snabb marknadsgodkännande, så kallat fast-track, i utvalda EU-länder.

 

– Framöver kommer vi att utveckla allt mer sofistikerade matematiska modeller för att få ännu bättre behandling på individnivå och ytterligare stärka vår IP-portfölj. Vi är väldigt glada över att vi nu får stöd och hjälp av erfarna SmiLe-coacher i frågor som rör kapitalanskaffning och kritiska operativa beslut, säger Sahil Gupta, vd för Prolevi Bio.

 

– Det ska bli spännande att få stötta Prolevi Bios kommersialisering av ett läkemedel inom ett område med så stora behov. Förutom att få vårt breda affärsutvecklingsstöd så kommer våra nya portföljbolag in i ett sammanhang – av våra tidigare och nuvarande portföljbolag. Där finns en enorm samlad erfarenhet och ett nätverk som bidrar till att accelerera bolagens utveckling, säger Lina Olsen Boreson, operativ chef för SmiLe Incubator.

 


För mer information, kontakta:

Prolevi Bio AB

Sahil Gupta, vd, sg@prolevi.bio, +49 152 0535 9402

www.prolevi.bio

 

SmiLe Incubator AB

Lina Olsen Boreson, operativ chef, lina@smileincubator.life, +46 (0)703-781279


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

About SmiLe Incubator SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 717 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO and these listed companies have a market capitalization of more than EUR 500 million (Q4 2022). SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Prevas, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life