2017-11-09 12:30Press release

OncoSignature fortsätter anställa forskare

Uppstartsbolaget OncoSignature har på kort tid expanderat verksamheten till tre anställda. Detta i samband med att bolaget inom kort planerar att utöka kundbasen. Nu senast har bolaget rekryterat Caroline Wigerup som Principal Scientist.

OncoSignature är ett uppstartsbolag som specialiserat sig på att ta fram unika så kallade biomarkör-signaturer som ska användas för att bestämma hur bra läkemedel verkar mot cancer. Syftet är att identifiera de patienter som kommer att svara bra på ett specifikt läkemedel, detta för att öka effektiviteten vid behandlingarna.

Bolaget tar nu steget att anställa en tredje person, Caroline Wigerup, som sedan 2009 har arbetat med cancerforskning vid Lunds universitet. Med en mastersexamen i biomedicin och en doktorsexamen från Lunds universitet kommer Caroline Wigerup att ansvara för projektledning och forskning på OncoSignature.

Under sin forskarutbildning drev Caroline Wigerup projekt inom bröstcancer med målsättningen att undersöka biomarkörer som kan förutsäga klinisk respons vid behandling med läkemedlet tamoxifen. Som post-doc och senior forskare på universitetet har hon fokuserat på barntumören neuroblastom, med särskilt intresse av att undersöka och förstå orsaker till varför sjukdomen återkommer.

– Vi är väldigt glada över att få välkomna Caroline till företaget, och ser fram emot att lära oss av hennes djupa kunskap och erfarenhet inom cancerforskning. OncoSignature befinner sig i en tidig och väldigt spännande fas och Caroline kommer att ha en viktig roll i alla våra forskningsprojekt, säger bolagets grundare Kristina Masson.

 

OncoSignature är ett bolag i SmiLe Incubator, en inkubator som hjälper entreprenörer inom life science att kommersialisera sina affärsidéer och är beläget på Medicon Village i Lund. www.smileincubator.life

 

Fakta om OncoSignature:
OncoSignature är ett bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla och erbjuda lösningar för personligt anpassade cancerbehandlingar. Vi identifierar läkemedelsspecifika biomarkörer-signaturer hos enskilda patienter, vilket möjliggör verifiering av behandlingsgraden i tidig fas i kliniska prövningar genom att kunna välja ut rätt patienter för läkemedelskandidaterna.

För mer information, kontakta:
Kristina Masson, Ph.D.
Co-Founder and President
OncoSignature, AB.
Medicon Village, Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund, Sweden
kmasson@oncosignature.com


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life