2017-03-16 08:35Press release

OncoSignature – nytt bolag inom cancerbehandling i SmiLe Incubator

Tidigare Bostonbaserade Kristina Masson flyttar in i life science-inkubatorn SmiLe i Lund. Hennes bolag OncoSignature har en unik metodik för att hitta biomarkörer som kan användas för att identifiera de cancerpatienter som har störst chans att svara på en viss läkemedelsbehandling.

Uppstartsbolaget OncoSignatures egenutvecklade metodik är ett exempel på diagnostik som kan användas inom ”personalized medicine”, och därmed revolutionera cancersjukvården. Metodiken kan användas för att anpassa behandlingen på individnivå på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i dag.

OncoSignature har en strategi som för varje specifik läkemedelssubstans tar fram ett antal karaktäristiska biomarkörer. Dessa används sedan för att identifiera de tumörer som har aktiva signalvägar och därmed kan påverkas av läkemedlet. Exempel på biomarkörer är specifika proteiner eller signaleringsvägar som finns i cancerceller.

Detta kan ge stora fördelar vid exempelvis kliniska prövningar av cancerläkemedel, genom att man i förväg kan sålla ut de cancerpatienter som kommer att kunna tillgodogöra sig en viss läkemedelsbehandling.

Sedan i början av mars finns OncoSignature på SmiLe Incubator i Lund.

– Här är en öppen och dynamisk miljö. Förutom att få rådgivning har vi ett eget laboratorium och tillgång till avancerad analysutrustning, som masspektrometer, mikroskop, samt ett fullutrustat histologilabb, säger Kristina Masson.

OncoSignature har redan en kund, ett medelstort amerikanskt bioteknikföretag som har en läkemedelskandidat i klinisk fas II/III.

– Det är spännande att välkomna ännu ett innovativt cancerföretag till vår community av inkubatorbolag och alumnibolag. Här kan OncoSignature få många idéer till samarbeten, och för övriga företag i SmiLe kan bolagets internationella kontakter vara värdefulla, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator. 

Kristina Masson utvecklade kunskapen inom metodiken som postdoc vid Broad Institute och forskare på bioteknikbolaget Merrimack i Boston, USA. Den involverar ett antal cell- och molekylärbiologiska analyser samt datormodulering. Hon disputerade 2009 inom molekylär signalering hos professor Lars Rönnstrand vid Lunds universitet. Idén bakom OncoSignature delar hon med bolagets chefsrådgivare Peter Blume-Jensen, för närvarande CSO för XTuit Pharmaceuticals i Boston, USA, men tidigare även han doktorand hos Lars Rönnstrand. Bolaget bildades 2016 och sysselsätter två personer, två konsulter med expertis inom specifika metoder samt rådgivare inom både akademi och industri.

 

För mer information om OncoSignature kontakta:

Kristina Masson, vd OncoSignature                                

Mobil: 070-4300455                                                                 

e-mail: kmasson@oncosignature.com


Language: Swedish

About SmiLe

www.smileincubator.life