2017-04-03 07:31Press release

Open Lab Skåne – laboratorier öppnas för företag

Projektet Open Lab Skåne har beviljats drygt 6 miljoner kronor från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Open Lab Skåne är en unik möjlighet för småföretag och ska främja utvecklingsprojekt genom att öppna upp laboratorier och tillhandahålla utrustning och kompetens inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi.

Open Lab Skåne är ett treårigt samverkansprojekt mellan Biofilms – Research Center for Biointerfaces vid Malmö högskola, Institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds universitet och SmiLe Incubator i Lund. Projektet startar den 1 april 2017 och har en totalbudget av 13,1 MSEK, varav hälften kommer från samverkansparterna samt Region Skåne. Tillsammans kommer parterna skapa en unik arena för innovativa företag, som behöver  komplettera sina interna resurser.

Företagen som deltar kommer att få tillgång till laboratorier, utrustning och kompetens som finns hos samverkansparterna. Syftet är att främja utveckling av nya produkter och tjänster.

- Ett av målen med Open Lab Skåne projektet är att öka kunskapsutbyte och minska avstånden mellan industri och akademi, säger Therése Nordström, projektledare för Open Lab Skåne.

- Vi kan erbjuda högklassiga utvecklingresurser och ser att projektet kommer att ge viktiga samarbeten för våra medlemmar, säger Per Brunmark, ansvarig för laboratorier och utrustning vid SmiLe Incubator i Lund.

Projektet stöttas även av Malmö stad, Lunds kommun, Medeon Science Park & Incubator, Medicon Village och Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn.

För mer information kontakta:

Therése Nordström, Föreståndare på Biofilms – Research Center for Biointerfaces
Mobil: 0703-625208
e-mail: 
therese.nordstom@mah.se

Marie Wahlgren, stf prefekt Institutionen för livsmedelsteknik
Mobil: 046 - 222 83 06
e-mail: marie.wahlgren@icloud.com

Ebba Fåhraeus, vd SmiLe Incubator
Mobil: 073-4000433
e-mail: 
ebba@smileincubator.life 
Besök Mediarummet för att ladda ner foton

 

Fakta om Biofilms – Research Center for Biointerfaces: Biofilms är en forskningscenter på Malmö högskola med fokus på material och life science. Gemensamt för våra forskare är intresset för biologiska gränsytor dvs forskning på mucosa, hud, kärlvägg, munhåla etc. Vi har expertis inom kemi, odontologi, oral biofilm, matematiska modellering, cellbiologi och farmakologi. Vårt forskningcenter har lång erfarenhet av att samarbeta med föreatg och relatera till deras behov.

 

Fakta om Institutionen för Livsmedelsteknik: Institutionen för Livsmedelsteknik tillhör Tekniska fakulteten vid Lunds universitet (LTH). Vi bedriver forskning och utbildning för design och produktion av livsmedel och läkemedel för Utveckling, Hållbarhet och Välmående. Institutionen för Livsmedelsteknik består av de tidigare enheterna Livsmedelsteknik, Livsmedelsteknologi och Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

 

 

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera sina idéer. I dag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans med våra alumnibolag hittills har attraherat drygt en miljard kronor i riskkapital de senaste tre åren. I erbjudandet ingår en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument.