2018-04-25 12:51Press release

”Otroligt viktig miljö för att hitta spännande projekt”

Lund Life Science Summit: Ett exklusivt och informellt format, med tid att interagera för att skapa långsiktiga relationer. Det var några av synpunkterna efter industri- och investerarträffen, arrangerad av SmiLe Incubator och LU Innovation.

Utmaningar för alla aktörer inom life science, inklusive uppstartsbolag, diskuterades i en panel inför 40 specialinbjudna gäster på eventet som hölls den 18 april i SmiLe Incubators lokaler på Medicon Village i Lund.

Panelen bestod av representanter från Pfizer och Leo Pharma, och från riskkapitalbolagen HealthCap och Hadean Ventures samt affärsängeln John Moll. Förutom deltagande i paneldiskussiorna pitchade de åtta utvalda uppstartsbolagen sina affärsplaner för deltagarna, och nio enskilda partneringmöten hölls.

– Konceptet är nytt och spännande. Tack vara det lilla och öppna formatet lärde jag känna medverkande bolag bra. Jag fick upp ögonen för två-tre nya bolag som jag inte kände till sedan tidigare och skulle gärna se ett liknande event igen, säger John Moll, affärsängel som fokuserar på små, tidiga bolag med spännande potential.

Moderator Sylvie Bove, tidigare vd för EIT Health, ledde diskussionen mellan panelen och uppstartsbolagen.

– SmiLe Incubator och Medicon Village är en otroligt viktig miljö för att hitta spännande projekt och samarbeten. Mina chefer från Pfizer värderar detta som den viktigaste miljön att komma till för att scouta nya projekt, och jag återkommer gärna, säger Johan Brun från Pfizer.

Pfizer och Leo Pharma delade med sig av bland annat följande:

 • Vi är mer intresserade än någonsin av att träffa små uppstartsbolag. Mer än 50 procent av våra projekt är inköpta eller inlicensierade.
 • Inget stort farmabolag kan satsa brett numera. Det gäller för entreprenören att projektet passar in i något av det fåtal indikationsområden som respektive farmabolag satsar på.
 • Samtidigt är det farligt för entreprenörerna att försöka anpassa sig efter farmabolagens strategier. De kan ändras snabbt.
 • Ett nytt fält med stor betydelse kan vara nya, tidiga diagnostikmetoder, exempelvis identifiering av cancer-DNA i blodet.

HealthCap, Hadean Ventures samt affärsängeln John Moll uttryckte synpunkter som:

 • Vi kan koppla ihop bolag där projekten passar för det, för att få något starkare.
 • Patenten är väldigt viktiga.
 • Det finns för få investerare i området upp till åtta miljoner euro. Där behövs mer samarbete mellan investerare.
 • Vi ser helst på projekt som har säkra regulatoriska möjligheter.
 • Vi å vår sida älskar nya koncept och är riskvillig om potentialen är hög.
 • Entreprenörerna måste erkänna vad de inte kan för att få rätt stöd.

Magne Stoknes från riskkapitalbolaget HealthCap fick nya kontakter.

– Jag hittade ett nytt bolag som är riktigt relevant för oss. Men lika spännande har det varit att diskutera med andra investerare, liksom med läkemedelsbolagen och representanter från SmiLe, säger Magne Stoknes.

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, kommenterar dagens event:

 Det exklusiva och lite mindre formatet fungerar väldigt bra för att få till djupa samtal mellan uppstartsbolag och investerare samt läkemedelbolag. Dagens möten kommer förhoppningsvis leda till ytterligare samtal och liknande träffar mellan inblandade bolag och organisationer, säger hon. 

Följande uppstartsbolag var med under konferensen:

 • Edvince AB – utvecklar en helt ny typ av läkemedel för stroke-patienter
 • Eirbo AB – ska utveckla ett läkemedel som ska kunna lindra eller återställa den mekanism som är upphovet till sjukdomen hos diabetiker
 • Gedea Biotech AB – tar fram en unik behandling mot kvinnliga underlivsbesvär
 • ImmuneBiotech AB – utvecklar produkter för behandling vid bland annat mag- och tarmsjukdomen IBS baserad på forskning om specifika mjölksyrebakterier
 • In2Cure AB – utvecklar produkter för prevention och behandling av sår och komplikationer vid kirurgiska ingrepp
 • Longboat Explorers AB – har en unik metod att samla in stora mängder stamceller på ett säkert vis
 • SAGA Diagnostics AB – har metoder för att analysera tumör-DNA i blodprov (istället för i vävnadsprov) som i sin tur kan användas för att få individanpassad cancerbehandling
 • Sinntaxis AB – utvecklar en behandling för strokepatienter som kan ge bättre resultat i rehabiliteringsfasen än nuvarandeFör mer information om Lund Life Science Summit och SmiLe Incubator kontakta:
Lina Olsen Boreson, affärsutvecklare på SmiLe Incubator
+46 (0)70 3781279
lina@smileincubator.life

Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator
+46 (0)73 4000433
ebba@smileincubator.life

Eller besök vårt pressrum. 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper nystartade företag att kommersialisera sina idéer. Vi stödjer bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument. I dag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat 1 650 MSEK i riskkapital sedan 2014. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. www.smileincubator.life