2017-12-05 12:17Press release

Över 90 procent av alla 60 SmiLe-bolag är fortfarande verksamma – en summering av resultaten från SmiLe Incubator 2007-2017, tio år med en inkubator som stöttar entreprenörer inom läkemedel, diagnostik, medicinteknik och e-hälsa

Lunds life science-inkubator – SmiLe – har under tio år hjälpt uppstartsbolag med affärsutveckling. Av totalt 60 bolag har 12 gått till börsen och har i dag ett marknadsvärde av 3,7 miljarder SEK (november 2017). 92 procent av de 60 är fortfarande verksamma och har attraherat 1,65 miljarder SEK i riskkapital under de senaste fyra åren. 33 bolag har gjort exit. Bolagen sysselsätter i dag över 250 personer.

Tioårsjubileet firas med fest, glitter och show samt spännande diskussioner om framtiden, satsningar och fallgropar. På scen den 6 december står investerare, entreprenörer och andra, bland andra Anders G Lönnberg – regeringens nationella samordnare av life science-frågor; Ulrika Geeraedts – utvecklingsdirektör i Region Skåne; Carl Borrebaeck – professor och flerfaldig bolagsbyggare och Evy Lundgren Åkerlund – vd för Xintela, tidigare vd Lund Life Science Incubator, föregångare till SmiLe.

Inkubatorn startades för 10 år sedan som en avdelning vid forskningsbyn Ideon i nära anknytning till Lunds universitet. Ganska snart blev inkubatorn en egen organisation som förutom att ge affärsutveckling kunde erbjuda laboratorier och kontorslokaler till entreprenörerna under namnet Lund life science incubator. För fem år sedan flyttade inkubatorn in på Medicon Village, och erbjuder nu förutom affärsstöd även välutrustade laboratorier och en stor gemenskap, samt för tidiga uppstartsbolag kort och intensiv affärscoachning i acceleratorn Health2B. Grundfinansieringen kommer i dag från Lunds universitet, Lunds kommun, Region Skåne och Medicon Village i Lund.

– SmiLe är en icke vinstdrivande organisation och verksamheten är möjlig tack vare våra finansiärer. Vi är knutpunkten som förenar akademi, industri, kapital och innovation. Målet är att möjliggöra utvecklingen för entreprenörerna, från innovation till framgångsrika internationella bolag. Statistiken för våra bolag efter tio år är fantastisk, där 92 procent är livskraftiga, och av dessa är 20 procent listade, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe.

Efter tio år går nu SmiLe Incubator in i en ny fas med målsättningen att öka genomströmningen av bolag. Från 2018 kommer åtta till tio nya bolag antas till inkubatorn varje år. Ett av inkubatorledningens prioriterade mål är att bygga infrastrukturen så att SmiLe-bolagen naturligt skall kunna möta både industriella och finansiella intressenter. Inkubatorn har regelbunden kontakt med internationella aktörer som söker nästa framgångsprojekt.

– Tillgången till riskkapital är helt avgörande för life science-bolag under utveckling. Vi stödjer bolagens kapitalanskaffning genom kontaktnät, event, kompetens och affärsutveckling. Det är en viktig del i ett bolags utveckling att synliggöra den skalbara affärsmodellen och inte bara vetenskapen, säger Thomas Unt, affärsutvecklare på SmiLe. 

Statistik SmiLe Incubator 10 år:

  • Totalt 60 bolag har suttit i inkubatorn 2007-2017 och fått coachning, laboratorieplats, utbildningar och stöd av experter samt tillgång till communityn av företag runt omkring, vilket lett till att bolagen även gör affärer med varandra – vilket 60 procent gjorde 2016.
  • Dessa 60 bolag har tillsammans attraherat 1,65 miljarder SEK i riskkapital under de senaste fyra åren.
  • Av dessa 60 är 92 % fortfarande i full verksamhet och utvecklas vidare. Dessa sysselsätter i dag över 250 personer.
  • Av dessa 60 har 33 bolag gjort exit från inkubatorn och klarar sig utan SmiLes stöd.
  • Av dessa 60 har 12 bolag gjort IPO, dvs lyckats gå till börsen eller andra handelsplatser och attraherat kapital. Exempel på sådana bolag är Immunovia som har en metod att i blodprov tidigt upptäcka cancer i bukspottkörteln, och Clinical Laserthermia Systems som hettar upp och dödar cancertumörer med laser genom fiberoptik.
  • De 12 bolagen har ett samlat marknadsvärde av 3,7 miljarder SEK (november 2017)
  • Av de 60 bolagen finns fortfarande 22 kvar i SmiLe Incubator, och nio nya har antagits under 2017.

 

Framträdande personer som kommer att diskutera life science på scen under festen den 6 december:

Anders G Lönnberg – regeringens nationella samordnare av life science-frågor
Carl Borrebaeck – professor och flerfaldig bolagsbyggare
Carl-Johan Dalsgaard – partner i HealthCap, som investerar internationellt i life science-bolag
Christer Fåhraeus – serieentreprenör och investerare
Evy Lundgren Åkerlund – vd för Xintela, tidigare vd Lund Life Science Incubator, föregångare till SmiLe
Karin Wingstrand –  tidigare global chef på Astra Zeneca, nu styrelseproffs inom life science
Maximilian Ottosson – vd för SmiLe-bolaget Cellevate
Sarah Fredriksson – entreprenör och vd för P.U.L.S. Invest, en finansiär inom life science
Ulrika Geeraedts – utvecklingsdirektör i Region Skåne

Nuvarande bolag i SmiLe Incubator:
Akuru Pharma, Apoglyx, Bionamic, Cellevate, ControlSep, Edvince, Emmace consulting, Gedea Biotech, Gutfeeling Labs, Iconovo, Immune Biotech, Instant Advice, In2cure, Longboat Explorers, Medow, MedVasc, Norinvent, OncoSignature, Saga Diagnostics, Speximo, Sölve Research and Consultancy, och Truly Labs.

Bolag som har gjort exit (till och med november 2017):
A1M Pharma, AcouSort, Adroit science, BiBB, Bioactive Polymers, Bioextrax, Bjarga, Cancer Care Company, Cantargia, CapSenze Biosystems, Clinical Laserthermia Systems, Genepod Therapeutics, Idogen, ImaGene-iT, Imaging Resource, Immunovia, Medetect, Med Tech Invest Europé, Microbionical, Nattaro Labs, Nexam Chemical, N-Tigen Insights, Pepticon, Pharma Lundensis, Phase Holographic Imaging, Red Glead Discovery, Redoxis, SARomics, Sera Proteomics, Spago, Truly Translational, Ultrazonix DNT och Xintela.

 

För mer information om SmiLe kontakta:
Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator
Telefon: 073 4000433
Mejl: 
ebba@smileincubator.life

Eller besök vårt pressrum.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera sina idéer. Vi stödjer bolagen i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat 1 650 MSEK i riskkapital sedan 2014. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen erfarenhet från utveckling av uppstartsbolag inom life science-industrin genom vår community som består av både våra inkubator- och alumnibolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige. SmiLe grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. www.smileincubator.life