2022-03-09 07:20Press release

Petter Hartman är ny styrelseledamot för SmiLe 

Petter Hartman. Foto: News Øresund - Johan WessmanPetter Hartman. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Vi är mycket glada att få välkomna Petter Hartman som ny styrelseledamot i SmiLe Incubators styrelse, och ser fram emot att ta del av hans stora branschkunskap och globala nätverk för att utveckla SmiLes verksamhet.  

Petter Hartman är vd för Medicon Village Innovation, och var tidigare under sju år vd för svensk-danska branschorganisationen Medicon Valley Alliance som har över 300 företag och organisationer inom life science som medlemmar. 

– Jag ser mycket fram emot att vara en del av styrelsen och att samarbeta med Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe, och teamet, vilket jag redan har haft förmånen att göra i min tidigare roll. Nu vill jag bland annat bidra med ett utifrånperspektiv, att vi fortsätter internationaliseringen och ingår samarbeten med nya aktörer på en större arena, säger han.   

Vad betyder SmiLe för Medicon Village och regionen? 

– Medicon Village har blivit den naturliga samlingsplatsen för life science i södra Sverige, och här är SmiLe en av de viktigaste komponenterna, dels tack vare inkubatorns högkvalitativa service och dels då SmiLe-bolagens innovationshöjd drar stort intresse till parken. I Skåne har vi en stark tradition när det kommer till att kommersialisera forskning, vilket är ett resultat av en tydlig rollfördelning och ett gott samarbete där Lunds universitets innovationskontor står för de initiala insatserna för forskarna och där SmiLe sedan hjälper de nystartade bolagen att utvecklas och öka i värde. Life science-sektorn i regionen kännetecknas av höga produktivitetsnivåer och är i kraftig tillväxt i Skåne, vilket ju SmiLe bidrar till väldigt bra.  

Vilka är SmiLes framgångsfaktorer? 

– Flödet av högkvalitativa idéer och personer med ”drive” som söker sig till inkubatorn; SmiLes team som har förmåga att hitta nycklarna till hur vart och ett av bolagen bäst ska utvecklas; SmiLes ägarstruktur med bred förankring inom akademi, sjukvård och näringsliv; och inte minst att teamet på SmiLe är väldigt duktiga på att få hem extern finansiering till utvecklingsorienterade satsningar.   

Vilka möjligheter ser du för SmiLe framöver? 

– Kapitalfrågan är jätteviktig för bolagen, därför betyder initiativ som fondbolaget SmiLe Inject Capital väldigt mycket för bolagen och i förlängningen för det skånska näringslivet. Framgång föder framgång, och med de många lysande exemplen bland SmiLe-bolagen kan fler bolag se vilka goda möjligheter ett medlemskap i inkubatorn ger. Jag tror även på möjligheter för ännu fler samarbeten med andra aktörer inom innovationssystemet för att ytterligare stärka stödet för uppstartsbolagen. Framgent hoppas jag också att vi ska se nya initiativ som riktar sig mot de så kallade alumnibolagen, det vill säga bolag som lämnat inkubatorn och befinner sig i stark tillväxtfas. De stora samhälleliga vinsterna, som arbetstillfällen och skatteintäkter, kommer framför allt i den fasen. 


För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 (0)73 4000433, ebba@smileincubator.life 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life