2024-06-19 10:10Press release

Phystec får nya sjukhuskunder och har dokumenterat effekten av Pedatim™  

Ingela Sjölin, CEOIngela Sjölin, Scandinavian Phystecs grundare och vd

SmiLe-bolaget Scandinavian Phystec har fått två nya kunder: Kirurgkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Dessa kliniker har nu börjat använda Phystecs digitala verktyg Pedatim™, som enligt kliniska och hälsoekonomiska studier förbättrar rehabiliteringseffekten hos patienter och sparar resurser inom vården. Nära 2 miljoner kronor kan sparas årligen i Region Skåne bara för en diagnos, enligt en studie. 

Pedatim är ett tvärprofessionellt verktyg som presenteras på en pekskärm, och ökar patienters engagemang och fullföljande av ordinerad rehabilitering. Detta leder till kortare vårdtider på sjukhus. Träningen kan innefatta sådant som rehabilitering efter operation, andningsträning, måltidsträning och stomiträning. Verktyget används för närvarande av patienter på flera sjukhus tillsammans med personal inom fysioterapi, arbetsterapi och logopedi. Det kan även användas för att förbättra rehabiliteringen på korttidsboenden och inom hemtjänst. 

Kliniska studier har visat att graden av rehabilitering ökar med 300 procent och att vårdtiden på sjukhus minskar med 15 procent.  

Hälsoekonomiska beräkningar visar att Region Skåne kan spara nära 2 miljoner kronor per år om Pedatim används vid rehabilitering av patienter som opererats för tarmcancer. Beräkningarna är utförda av IHE, the Swedish Institute for Health Economics, som uppskattar liknande besparingar vid rehabilitering efter operation av urinblåse- och äggstockscancer. IHE:s rapport indikerar att mycket stora besparingar skulle kunna göras om sjukhus inom alla regioner i Sverige använder Pedatim. 

– Det är glädjande att intresset för Pedatim är stort, både nationellt och internationellt. Patienters låga fysiska aktivitet på sjukhus är ett stort problem och det händer alltför ofta att de inte gör alla sina övningar enligt ordination, vilket fördröjer återhämtningen. I exempelvis Danmark har man startat ett nätverk för att försöka förbättra detta. Nätverket har bjudit in mig att föreläsa för 200 fysioterapeuter i november, något som jag tror kommer att leda till många nya relevanta kontakter för oss, säger Ingela Sjölin, grundare och vd för Phystec. 

Ingela Sjölin är fysioterapeut och har själv använt en prototyp av Pedatim på sina patienter innan hon grundade bolaget och utvecklade den digitala produkten. Phystec deltar i SmiLes inkubatorprogram. 


För mer information, kontakta: Ingela Sjölin, grundare och vd för Scandinavian Phystec AB,  +46 703 545093, ingela@phystec.se, https://phystec.se/ 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe is a leading venture hub that specializes in advancing life science startups from concept to commercialization. We offer comprehensive support through every stage of entrepreneurship, including tailored incubation and acceleration programs, a variety of educational courses, and access to top-tier lab facilities. To date, our flagship incubator program has supported over 100 startups, facilitating their collective acquisition of more than EUR 841 million in venture capital and contributing to 21 successful IPOs. Recognized as one of Europe’s leading startup hubs in 2024 by the Financial Times and Statista, SmiLe continues to be a catalyst for innovation in the life sciences sector. As a non-profit entity based in Lund, Sweden, SmiLe is supported by Region Skåne, Lund Municipality, Lund University, and Medicon Village. We are also backed by our sponsors Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Setterwalls, Zacco, Key2Compliance, Phase Holographic Imaging, and ChemoMetec. For more information: www.smileventurehub.com