2020-11-02 09:30Press release

Phystecs träningstavla förbättrar rehabilitering efter operation

Ingela Sjölin, vd för PhystecIngela Sjölin, vd för Phystec

Nya SmiLebolaget Phystec utvecklar ett digitalt hjälpmedel, ’Träningstavlan’, som förbättrar rehabilitering av patienter som genomgått kirurgi. Träningstavlan, som bygger på visualisering av den ordinerade träningen, gör patienten delaktig i sin egen vård. Därmed bidrar den till ökad rörlighet, snabbare återhämtning och kortare vårdtid.

Tidig mobilisering och träning efter en operation är avgörande faktorer för att minska postoperativa komplikationer och förkorta vårdtiden på sjukhus.

Utmaningen är att den ordinerade träningen ofta inte registreras, vilket leder till att det kan vara oklart för patient och personal i vilken grad ordinationen faktiskt är utförd.

En lösning på detta är Träningstavlan, vilken tydligt visualiserar det individuella träningsschema patienten har ordinerats av sin fysioterapeut. Genom att placera tavlan vid patientens sängplats kan både vårdpersonal och patienten dygnet runt enkelt följa upp och säkerställa att alla övningar utförs, även under exempelvis helger då fysioterapeuten inte alltid är tillgänglig. Träningstavlan kan även användas för patienter med andra medicinska åkommor samt vårdtagare på äldreboenden eller som rehabiliteras via hemtjänsten.

Träningstavlan togs fram i en analog version för åtta år sedan och används i dag på ett antal sjukhus i Sverige och Danmark. Den positiva effekten har dokumenterats i en studie som gjorts på bukcancerpatienter på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Enligt studien ökade mobiliseringsgraden med hela 300 procent samtidigt som vårdtiden förkortades för de patienter som använde sig av Träningstavlan jämfört med patienter som fick sedvanlig behandling.

Den digitala versionen av Träningstavlan har utvecklats i samarbete med LU Innovation och erbjuder en rad nya och förbättrade funktioner som gör det enklare att registrera träningsscheman, se flera ordinationer, hantera och spara information med mera.

 – Vi är otroligt glada över att nu vara medlemmar hos SmiLe. Vi har redan sett vilken skillnad Träningstavlan gör för patienterna men vi behöver ta hjälp av SmiLes breda kompetens inom flera områden för att ta nästa steg i utvecklingen och komma ut på marknaden, säger Ingela Sjölin, vd för Phystec.

– Vi vill varmt välkomna Phystec till SmiLe. De har utvecklat en i grunden enkel men innovativ produkt som redan visat sig ha en mycket positiv effekt och vi ser fram emot att hjälpa dem vidareutvecklas som bolag och öppna dörrarna till vårt stora life science nätverk, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

För mer information, kontakta: Ingela Sjölin, vd för Phystec, info@phystec.se, +46 (0)70-354 50 93


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life