2020-03-11 15:53Press release

Preactlys hälsoledningsverktyg får höga betyg i test

 

Under ett halvår har medarbetare i Region Värmland testat uppstartsbolaget Preactlys digitala verktyg, som hjälper organisationer att motverka ohälsa på jobbet. Utvärderingen gav höga betyg. Nu är verktyget redo att rullas ut till intresserade användare som har målet att få ett långsiktigt hållbart arbetsliv och ett underlättat arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Preactly är ett inkubatorbolag hos SmiLe, som finns på Medicon Village.


Preactly-verktyget är framtaget för både medarbetare och arbetsgivare. Det passar i alla branscher för organisationer och arbetsgrupper som har sex eller fler medarbetare.

Hos Region Värmland var det en grupp personer med administrativa yrken som testade verktyget.

 

 

– Hela 82 procent av testarna var så nöjda att de skulle vilja använda verktyget privat för sin egen skull om arbetsgivaren erbjuder det. Vi utvärderade också bland annat om det var enkelt att förstå frågorna, om det var ett inkluderande språk och om de tyckte verktyget var intuitiv uppbyggt. Vi har implementerat synpunkterna vi fick. Och nu är det helt enkelt dags för oss att på riktigt bidra till ett hållbart arbetsliv tillsammans med alla arbetsgivare som vill sätta fokus på frågan, säger Jeanette Köster, vd och grundare av bolaget.

 

Nu är den första fullskaliga versionen av verktyget klar. Preactly letar efter organisationer som vill ta ett grepp om att uppnå ett hållbart arbetsliv. Dessa kommer erbjudas att få göra pilotkörningar med verktyget.

 

Preactly har en mission om ett hållbart arbetsliv för alla. Verktyget bidrar till att skapa insikter och reflektion runt vad som påverkar de anställdas välmående utifrån deras egen upplevelse av tillvaron, både på och utanför jobbet. Verktyget är ett enkelt sätt för organisationer och medarbetare att skapa kunskap på individnivå om hur vi påverkas av vår tillvaro och hitta de faktorer som har störst betydelse att förbättra.

 

 

För mer information, kontakta: Jeanette Köster, jeanette.koster@preactly.se 070-309 81 25

 

Mer information om Preactly: Preactly startade sin verksamhet för ett år sedan med missionen om ett hållbart arbetsliv för alla. Bolagets filosofi utgår från att hållbara hållbara människor är grunden för hållbara organisationer. Med utgångspunkt i forskning har bolget utvecklat ett coachande digitalt hälsoledningsverktyg. I verktyget kan Preactlys kunders medarbetare få omedelbar individuell återkoppling utifrån hur de själva upplever tillvaron och de kan ranka hur viktiga olika faktorer är att förbättra.

 

Preactly är ett inkubatorbolag hos SmiLe Incubator, affärsinkubatorn som är specialiserad inom life science och finns på Medicon Village i Lund.  www.smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe

www.smileincubator.life