2017-02-26 08:40Press release

ReceptorPharma har flyttat in i SmiLe Incubator

Nybildade bolaget ReceptorPharma har antagits i SmiLes inkubator och planerar att utveckla läkemedel mot den allvarliga sjukdomen Alzheimers. De kommer att utnyttja nyupptäckta mekanismer i celler som skulle kunna stoppa och reversera sjukdomsförloppen, och ska genomföra en stor del av utvecklingsarbetet i SmiLes laboratorier.

Utvecklingen i västvärlden går mot att vi blir allt äldre, och i dag är nästan varannan amerikan över 85 år drabbad av Alzheimers, enligt Alzheimer’s Associations senaste årsrapport. Vid Alzheimers sjukdom förtvinar nervcellerna i hjärnan, speciellt i de regioner där minnet sitter, och det finns i dag inget botemedel mot sjukdomen. Upp emot en procent av hela den globala bruttonationalsprodukten uppgick år 2010 till att behandla Alzheimerspatienter, enligt World Alzheimer’s Report 2010.

– Det har inte kommit fram någon ny medicin mot Alzheimer på nästan 20 år, och dagens mediciner kan endast delvis bromsa utvecklingen av sjukdomen, inte stoppa eller återskapa förlorade funktioner hos patienterna, säger Stefan Broselid, en av bolagets grundare.

ReceptorPharma ska utveckla en läkemedelskandidat som genom en nyupptäckt och outnyttjad signaleringsmekanism i kroppens celler ska kunna stoppa och kanske även reversera sjukdomen. Bolaget kommer att utnyttja SmiLes laboratorier och instrument för sin läkemedelsutveckling samt affärsutvecklingsstödet för att bygga bolaget. I sitt första projekt har de tre receptorer i fokus som de kommer att utveckla och screena nya substanser emot, med förhoppningen att få fram läkemedelskandidater mot Alzheimers, och i förlängningen också mot Parkinsons och olika sorters cancer, då dessa sjukdomar troligen kan påverkas med hjälp av samma mekanismer.

Stefan Broselid är forskare och disputerade 2015 inom molekylär farmakologi i området G Protein-kopplade receptorer (GPCR:er) på Lunds Universitet. Därefter har han gjort en post-doc på Bostons universitet.

– Det är några av cellens GPCR:er som vi planerar rikta vår läkemedelskandidat emot. Av alla olika grupper av receptorer som finns i kroppen är GPCR:er de vanligaste, involverade i såväl vanlig fysiologi som i otaliga sjukdomar, och de utgör redan i dag läkemedelsmålen i uppskattningsvis 35 procent av alla moderna läkemedel. Trots detta är de i princip outnyttjade som terapeutiska mål för Alzheimers sjukdom, till stor del på grund av att deras kopplingar till sjukdomen är nyupptäckta, säger Stefan Broselid.

Bolaget grundades i slutet av förra året och medgrundare är, förutom Stefan Broselid som står för den cell- och molekylärbiologiska delen av projektet, även Zacharia Ressaissi, entreprenör och vd för bolaget, och Erik Ekengard som disputerat inom synteskemi och ska arbeta med att designa bolagets läkemedelskandidater.

 

För information om SmiLe kontakta:
Zacharia Ressaissi, vd för ReceptorPharma
Telefon: 
073 530 85 55
Mejl: 
zacharia@receptorpharma.com


Language: Swedish

About SmiLe

www.smileincubator.life