2017-10-24 11:39Press release

Red Glead Discovery utsett till ett av 2017 års Gasellföretag av Dagens Industri

Som ett av de snabbast växande företagen i Skåne har Red Glead Discovery kvalificerat sig till den prestigefyllda Gaselltävlingen 2017 anordnad av Dagens Industri. Red Glead Discovery uppfyller samtliga kriterier, som exempelvis viss storlek och ökning av omsättningen. Den 27 november deltar Red Glead Discovery vid prisutdelningen i Malmö där länets vinnare utses. I december delas sedan det ärofyllda priset ”Årets Supergasell” ut vid en ceremoni.

– Vi har vuxit från 7 till 23 anställda de senaste åren, tack vare stark efterfrågan av våra tjänster inom tidig läkemedelsutveckling i Öresundsregionen, men även i övriga Europa och USA. Vi ser en fortsatt stor utvecklingspotential de närmast åren, bland annat kommer allt fler av våra kunder från de stora, globala läkemedelsföretagen, säger Johan Evenäs, VD och en av grundarna till Red Glead Discovery.

Red Glead Discovery, verksamt på Medicon Village i Lund, har på tre år ökat sin omsättning med över 400 % till 19 miljoner kronor 2016.  Bolaget förväntas öka omsättningen med 10-15 % under 2017. Två anledningar till en fortsatt optimistisk framtidssyn är dels att nuvarande kunder lägger en allt större del av sina forsknings- och utvecklingsaktiviteter hos Red Glead Discovery, dels att Red Glead Discovery har lanserat en unik och innovativ tjänst inom den tidigaste läkemedelsutvecklingsfasen som framförallt attraherar internationella läkemedelsbolag som nya kunder.

– Vi är väldigt glada för utmärkelsen, som vi ser som en verklig kvalitetsstämpel för bolaget och ett rejält kvitto på det goda arbete som våra forskare och medarbetare dagligen utför i strävan att bidra till utvecklingen av nya terapier, säger Johan Evenäs.
 

Om DI Gasell
Dagens Industri delar årligen ut Gasellpris till Sveriges snabbast växande företag. För att utses till Gasell måste ett företags fyra senaste årsredovisningar uppfylla följande kriterier:

  • En omsättning som överstiger 10 Mkr
  • Minst tio anställda
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt

Läs mer om DI Gasell på www.gasell.di.se

Om Red Glead Discovery
Red Glead Discovery är ett av Sveriges ledande företag inom preklinisk kontraktsforskning (drug discovery). Sedan starten 2011 har bolaget hjälpt hundratals kunder i Life Science branschen att utveckla sina ideér mot nya läkemedel. Red Glead Discovery grundades av sju erfarna kemister och biologer med bakgrund från AstraZeneca R&D Lund.  Bolaget bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund – inledningsvis i Lund Life Science Incubator (nuvarande Smile Incubator) fram till 2015. 
www.redglead.com

För mer information, kontakta: Johan Evenäs, 046-4601291, johan.evenas@redglead.com


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life