2017-02-01 08:46Press release

Reidar Gårdebäck utsedd till styrelseordförande för SmiLe

Reidar Gårdebäck har utsetts till ny styrelseordförande för SmiLe Incubator. Reidar efterträder Lars Hedbys som nu kommer att fokusera helt på det nystartade bolaget IAmPatient AB där han är medgrundare och ordförande.

- Jag ser fram emot att ge stöd att utveckla SmiLe 2017 och framåt så att vi kan attrahera fler bolag till regionen, både nationellt och internationellt. Inkubatorn har en viktig roll i samhället för att ge växtkraft åt framtidens bolag inom life science så att de kommer ut och står på egna ben där deras produkter och tjänster kan komma till glädje och nytta, säger Reidar Gårdebäck.

Reidar har mer än 20 års erfarenhet från internationella företag inom medicinteknik bl a Siemens-Elema, Elekta, General Electric och Medtronic där han har haft ledande positioner inom såväl utveckling som försäljning/marknad. Sedan ett drygt år är Reidar ansvarig för Medtech4Health som är ett nationellt program för strategisk innovation inom hälsa, finansierat av VINNOVA.

- Det känns väldigt roligt att få arbeta med Reidar och ta dels av hans breda kontaktnät och erfarenheter inom medicinteknik. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av vår verksamhet tillsammans med honom. Jag vill samtidigt passa på att tacka vår avgående ordförande, Lars Hedbys, som har varit ett mycket bra stöd för mig och organisationen under de stora förändringar vi genomfört sedan mitt tillträde för snart två år sedan, säger Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator.

 

  

För mer information kontakta:

 

Reidar Gårdebäck, styrelseordförande SmiLe Incubator
Mobil: +46 73 765 23 83
e-mail: 
reidar.gardeback@medtech4health.se

Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator                                 

Mobile: +46 734000433                                                                 

e-mail: ebba@smileincubator.life   


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator som bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Vår främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det 26 bolag i SmiLe som tillsammans hittills har attraherat mer än 1,3 miljarder kronor i riskkapital sedan 2007. Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe incubator. SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Science industrin genom vår community som består av både våra inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige.