2019-06-26 06:55Press release

Rekordhöga investeringar och värdeökningar i SmiLe-bolagen

Under årets sex första månader har SmiLes inkubatorbolag tagit in 85 MSEK, vilket är 25 procent mer än under hela förra året. Totalt har alla SmiLe-bolagen, 20 inkubatorbolag och runt 50 alumnibolag, attraherat 595 MSEK under Q1 och Q2. När det gäller marknadsvärdet för SmiLes 13 börsnoterade alumnibolag så har det ökat med över 20 procent under samma period, till över 7,2 miljarder kronor.

 

Under första halvåret i år har fyra av de 20 inkubatorbolagen genomfört nyemissioner och tillsammans erhållit 85 MSEK, varav Acrivon och Saga Diagnostics har fått de största kapitaltillskotten.

 

De senaste åren är trenden stigande, alla uppstartsbolagen som är och har varit i SmiLe Incubator har attraherat allt större summor från både svenska och internationella investerare. Under 2014 tog bolagen in total 250 MSEK i riskkapital, en siffra som under 2018 stigit till över 750 MSEK. Och nu har bolagen attraherat 595 MSEK redan efter årets första sex månader.

 

– En rejäl kvalitetsstämpel på bolagen. Förutom utveckling av produkter och tjänster i världsklass och fantastiska team, är det bolagens hårda arbete vid industri- och investerarträffar och all annan exponering som medverkar till förutsättningarna. Life science är ju en bransch där produkterna behöver långa utvecklingstider innan de är marknadsklara och genererar värde, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

 

Noterade alumnibolag

 

Cantargia AB                                                                                                                                                        

Iconovo AB

Xintela AB

A1M Pharma AB

Acousort AB

B!BB Instruments AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Idogen AB

Immunovia AB

Nexam Chemical Holding AB

PharmaLundensis AB

Phase Holographic Imaging AB

Spago Nanomedical AB

 

 

För mer information, kontakta: Thomas Unt, SmiLes affärsutvecklare inom finansiering, telefon 0708201070, mejl   thomas@smileincubator.life eller Ebba Fåhraeus vd för SmiLe Incubator, 073- 400 04 33, ebba@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Idag finns över 20 bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen har attraherat nära 290 MEUR i riskkapital sedan 2014. SmiLe erbjuder affärscoachning, stort kontaktnät och en dynamisk community samt många välutrustade laboratorier, vilket är unikt i sitt slag i Sverige. SmiLe är en non-profit organisation och grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. SmiLes noterade alumnibolag har ett börsvärde på nära 690 MEUR (Q2 2019). www.smileincubator.life