2019-06-12 07:01Press release

SAGA Diagnostics tar in 40 miljoner kronor

   

SAGA Diagnostics utvecklar metoder som tidigt kan upptäcka och mäta mängden tumör-DNA med mycket hög precision. I en nyemission tar bolaget nu in 40 miljoner kronor från den nordiska riskkapitalfonden Hadean Ventures och ett antal befintliga aktieägare, bl a Fårö Capital och Gunnar Nilssons Cancerstiftelse.

 

Med metoderna SAGA Diagnostics utvecklat kan man med hjälp av ett enkelt blodprov följa varje patients cancertumör individuellt före, under och efter behandling. Det gör det möjligt att exempelvis indikera återfall i ett tidigt stadium. Dessa metoder gör det möjligt att upptäcka och mäta mängden tumör-DNA som finns i blodet och andra vävnader med mycket högre precision jämfört med befintliga metoder.  


 Det finansiella tillskottet ska användas för att accelerera kommersialiseringen av SAGA:s produkter och laboratorietjänster, uppfylla ISO- och CE-IVD- certifiering, samt för att genomföra kliniska studier.


Bolaget, som är en avknoppning från innovativ forskning vid Lunds universitet, har redan kommersiella avtal med ett antal läkemedelspartners och biomedicinska laboratorier för användning av SAGA:s patentsökta teknologier, laboratorietjänster och kits.

 

– Vi är väldigt glada att ha Hadean Ventures ombord, de är en av Nordens främsta riskkapitalfonder specialiserade inom life science. Vi ser fram emot att tillsammans skapa en ny era inom cancerdiagnostik för att förbättra patienters överlevnad vid cancer, säger Lao Saal, vd för SAGA Diagnostics.

 

De metoder som SAGA Diagnostics utvecklat kan användas för att följa hur patienten svarar på en viss behandling, identifiera sjukdomsåterfall och att ge patienter och behandlande läkare tydlig information.  Målet är att kunna ge så välgrundade beslut som möjligt kring val av behandling av exempelvis bröstcancer, lungcancer, tjocktarmscancer och vissa former av leukemi.

 

– SAGA är ett utmärkt exempel på spjutspetsteknologi som utvecklas i Norden och som kan hjälpa till att lösa globala utmaningar inom vården. Vi ser verkligen fram emot att hjälpa dem vidareutveckla sina produkter, säger Ingrid Teigland Akay, managing partner för Hadean Ventures.

 


SAGA Diagnostics är medlem i SmiLe Incubator, en företagsinkubator inom life science som hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Bolaget finns också i LU Holdings affärsportfölj. 
www.smileincubator.life   www.innovation.lu.se

 


Om SAGA Diagnostics

SAGA Diagnostics (sagadiagnostics.comhar utvecklat metoder för individanpassad cancergenom-testning och sjukdomsövervakning. Bolaget erbjuder molekylärgenetisk testning av vävnadsbiopsier och icke-invasiva "flytande biopsier", såsom ett blodprov. SAGA hjälper läkemedelsföretag, forskare och vårdgivare att upptäcka viktiga mutationer, stratifiera patientgrupper och övervaka behandlingssvar mer exakt och med en branschledande känslighet i analysmetoderna av 0,001%. Analys av cirkulerande tumör-DNA med hjälp av SAGA:s unika ultrasensitivitet ger bättre uppföljning av cancerbehandling.

 

För mer information vänligen kontakta:   

Lao Saal, M.D. Ph.D., VD för SAGA Diagnostics

e-post lao.saal@sagadiagnostics.com               telefon 070-888-5261.

Följ SAGA på Twitter @SAGAdiagnostics och på LinkedIn.

 

Om Hadean Ventures

Hadean Ventures (hadeanventures.com) är en europeisk fond som investerar i life science-företag i hela Europa med ett särskilt fokus på Norden. Hadean Ventures hanterar medel som stöds av ledande privata och institutionella investerare, bland annat Saminvest och Argentum. Hadean Ventures har kontor i Oslo och Stockholm och samarbetar med världsledande akademiska institutioner och inkubatorer över hela regionen.

 

För mer information vänligen kontakta:

Ingrid Beyer, IR-ansvarig

e-post ingrid.beyer@hadeanventures.com      telefon +47 9059 4882.

Följ Hadean Ventures på LinkedIn.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life