2018-11-15 10:13Press release

SAGA får Vinnova-miljoner i utlysning från Swelife

Idag kom beskedet att SmiLe-bolaget Saga Diagnostics är utvalt i tuff konkurrens att få finansiering i Swelifes utlysning ”Projekt för bättre hälsa, steg 2” och får 4,7 miljoner kronor. Förutom att vara medlem i SmiLe Incubator ingår Saga i LU Holdings bolagsportfölj. Av de 22 projekt som bedömts får endast åtta finansiering, och hälften av dessa kommer från Lund.

 

Det är andra året Swelife har denna utlysning och det är endast projekt som redan beviljats stöd i steg 1 av ”Projekt för bättre hälsa”, där summan var mindre, som får söka till steg 2.

 

Denna gång blev det storslam för Lund. Förutom Saga Diagnostics får Lundabolagen Apoglyx, Neurovive Pharmaceutical och Syntach del av de drygt 34 miljoner kronor som Vinnova nu delar ut. Maximalt kan varje projekt få fem miljoner kronor, och dessa pengar ska motfinansieras med minst lika mycket. Projekttiden får vara upp till två år. Urvalsprocessen har skett med hjälp av en panel av externa bedömare som representerar både akademin och näringslivet.

 

– Vi är mycket nöjda med att få den här prestigefyllda finansieringen, vilken nu ger oss möjlighet att snabbare kunna nå våra kommersiella, regulatoriska och kliniska mål. Vi har fantastiska partner på SUS, UU och SÖS / Karolinska, och jag är mycket stolt över hela SAGA-teamet – vi är starkt engagerade i att föra ut vår extremt känsliga blodprovteknik till förmån för cancerpatienter världen över, säger Lao Saal, VD för Saga Diagnostics.

 

– Vi är väldigt glada och stolta över att Saga Diagnostics från SmiLe valts ut i hård konkurrens. Det är ett fantastiskt kvalitetskvitto för bolaget. Detta innebär förstås en stor möjlighet för Saga att komma vidare med sitt kommersialiseringsarbete och vi ser fram emot att vara med och stötta processen, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

Genom steg 2-utlysningen bidrar Swelife till att täppa till en finansieringslucka som främst drabbar läkemedelsprojekt.

 

– Det är välkänt att, från att i tidig fas ha haft relativt goda finansieringsmöjligheter, det ofta är svårare när utvecklingsarbetet behöver fördjupas. Så därför väljer Swelife från och med förra året ut ett fåtal projekt som får mer och på så vis kan Swelife verkligen göra skillnad, säger Åsa Wallin från Swelife.

 

För mer information, kontakta: Lao Saal, VD, 070-8885261, lao.saal@sagadiagnostics.com

eller Åsa Wallin, portföljansvarig vid Swelife, 070-0850510.

 

 

 

Om SAGA Diagnostics: SAGA Diagnostics har en individanpassad cancergenom-testning och sjukdomsövervakning. Bolaget erbjuder molekylärgenetisk testning av vävnadsbiopsier och icke-invasiva "flytande biopsier", såsom ett blodprov. SAGA hjälper läkemedelsföretag, forskare och vårdgivare att upptäcka viktiga mutationer, stratifiera patientgrupper och övervaka behandlingssvar mer exakt och med en branschledande känslighet i analysmetoderna av 0,001%. Analys av cirkulerande tumör-DNA med hjälp av SAGA:s unika ultrasensitivitet ger bättre uppföljning av cancerbehandling. www.sagadiagnostics.com 

 Om Swelife: Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter. www.swelife.se


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life