2018-11-21 10:08Press release

Sinntaxis får Horizon 2020-bidrag för förberedande arbete inför fas II klinisk studie inom återhämtning efter stroke

 

Sinntaxis i Lund har tilldelats SEK 500.000 från EU:s Horizon 2020-ramverksprogram SME instrument phase 1. Pengarna kommer bland annat användas till regulatoriskt arbete inför starten av en klinisk fas II-studie inom återhämtning efter stroke. Sinntaxis säkrade nyligen en exklusiv option till substansen AZD2066 som är utvecklad av AstraZeneca inom andra CNS-indikationer och ska användas i Sinntaxis utveckling. AZD2066 binder till glutamatreceptor 5 och är en så kallad mGluR5 NAM-molekyl.

 

Sinntaxis utvecklar en potentiellt banbrytande behandling för att hjälpa strokedrabbade patienter återhämta hjärnfunktion. Det finns idag inte någon läkemedelsbehandling för att hjälpa strokepatienter återhämta förlorade funktioner i hjärnan. Patienterna är begränsade till rehabiliteringsterapi, framför allt fysioterapi och talterapi. 

 

Sinntaxis har i preklinik validerat en läkemedelsklass som blockerar en nyckelreceptor i hjärnan och som underlättar inlärning. Bolaget har ansökt om ett patent som skyddar användning av denna klass, mGluR5 NAM, inom återhämtning efter stroke och planerar att starta en fas II klinisk studie under 2020.

 

– Vi gläder oss över att ha belönats med detta bidrag från Horizon 2020. Det finns ett mycket stort medicinskt behov av att hjälpa de som överlever en stroke att återfå förlorade hjärnfunktioner och vårt arbete med sikte på att kliniskt utveckla det första läkemedlet för detta ändamål har börjat få uppmärksamhet, säger Michael Oredsson, VD på Sinntaxis.
Sinntaxis är medlem i SmiLe Incubator, en business inkubator inom life science som hjälper entreprenörer att kommersialisera sin idéer genom att erbjuda affärsrådgivning, laboratorier och nätverk. Sinntaxis är även ett bolag i LU Holdings företagsportfölj. www.smileincubator.life  www.innovation.lu.se

 

 

För mer information kontakta: Michael Oredsson, VD, Sinntaxis AB070- 718 89 30, sinntaxis@gmail.com

 

Om Horizon 2020:

Horizon 2020 är EUs största forsknings och innovationsprogram med nästan 80 miljarder euro tillgängliga under 7 år (2014-2020). Programmet fokuserar på vetenskap av hög klass, industriell management och hur sociala utmaningar kan mötas. Målet är att säkerställa att Europa producerar världsledande vetenskap, undanröjer hinder till innovation och underlättar för privata och publika intressen att samarbeta för innovation.

 

Fakta om stroke

En stroke medför att blodflödet stryps till delar av hjärnan till följd av en blodpropp eller en blödning, vilket orsakar celldöd. Stroke är ett växande samhällsproblem, inte minst till följd av en åldrande befolkning. I Sverige drabbas 28 000 personer av stroke årligen, i hela världen 17 miljoner individer, och en tredjedel är därefter hänvisade till institutionell vård eller vård i hemmet. Stroke bör behandlas med operation eller trombolys inom några timmar för att blodflödet ska kunna återställas. Av de strokedrabbade får mindre än 15 procent i välmående länder och mindre än en procent i utvecklingsländer sådan skadereducerande behandling i tid.

 

Om Sinntaxis AB
Sinntaxis är ett privatägt bolag som utvecklar nya läkemedel för att underlätta strokepatienters rehabilitering. Bolaget har patentsökt sina upptäckter kring de positiva effekterna av så kallade mGluR5-modulerare på hjärnans förmåga att kompensera skador i samband med stroke. En läkemedelskandidat som uppvisat goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhetsprofil i fas 2-studier i en annan patientpopulation kommer utvecklas som en ny potentiellt banbrytande behandling för att minimera handikappande och ofta livslånga konsekvenser av stroke. Sinntaxis planerar att inleda en fas 2-studie i strokepatienter under 2019/2020. Bolaget bedriver sin verksamhet i SmiLe Incubators anläggning i Lund och ägs av bland annat LU Holding AB


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life