2024-02-06 13:30Press release

Skånes forskarparker och inkubatorer kraftsamlar för svensk innovation

I jämförelse med de allra flesta länder investerar Sverige mycket i forskning och är bland världens främsta på att registrera patent. Vi är dock inte lika bra på att omvandla forskning till produkter som gör nytta i samhället och bolag som bidrar till att få fart på den stagnerande svenska tillväxten genom att skapa fler jobb. Sverige behöver fler såväl innovativa små som medelstora företag, ”startups och scaleups”, med exponentiell tillväxtpotential. Dessa företag är kritiska för Sveriges framtida ekonomi och vi måste se till att de får möjlighet att utvecklas.

När regeringens höstbudget presenterades framkom det att Vinnovas finansiering av VTFT-stöd (verifiering av forskning och ny teknologi) halveras och att finansieringen av det nationella inkubatorprogrammet kommer att minska rejält.

För inte bli omsprungna av resten av världen måste Sverige fortsätta finansiera forskning men också jobba för att se till att högteknologisk forskning omvandlas till värde på marknaden. Sveriges stödsystem för nya företag består bland annat av etablerade forskarparker och inkubatorer som idag utgör plattformen i det svenska innovationssystemet och frambringar nya bolag med tillväxtpotential.  

SISP, branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och forskarparker, har tagit fram en kartläggning och en konsekvensanalys för att belysa vad neddragningar i stödsystemet kan innebära för Sveriges framtid. Skånes forskarparker och inkubatorer – representerade av SmiLe, Minc, Medeon, Krinova, HETCH, Medicon Village Innovation och Ideon Science Park – kraftsamlar nu på regional nivå för att ta arbetet vidare. Organisationerna bjöd därför in riksdagsledamöter och lokala samt regionala politiker med näringslivsfokus till ett dialogmöte. Syftet var att diskutera de utmaningar som uppstår i samband med det minskade stödet och hitta gemensamma sätt att driva frågan vidare.

– Innovationsstödsystemet har en viktig roll för Sveriges tillväxt. Forskning idag kommersialiseras inte i tillräckligt hög grad för att komma medborgarna, i vårt fall patienterna, till nytta, säger Ebba Fåhraeus, VD på life-science inkubatorn SmiLe.

Dialogmötet som ägde rum på Ideon Science Park, lade grunden för en samsyn och en gemensam fortsatt dialog med fokus på att hitta konkreta lösningar:

–Vi behöver träffas för att diskutera vilka åtgärder vi måste sätta in och vad vi måste åstadkomma för att bibehålla vår innovationshöjd, säger Lotta Wessfeldt, vice VD på Ideon Science Park och en av initiativtagarna. Det handlar om att hjälpa till att omvandla innovationer till starka tillväxtbolag. Som innovationsfrämjare och så kallade ”möjliggörare” vill vi visa att vi, Sveriges uppbyggda och solida infrastruktur för innovation, stöttar våra politiker i arbetet att säkra Sveriges utveckling och tillväxt genom att stötta bolag.  

Med detta initiativ vill forskarparkerna och inkubatorerna arbeta för att säkra framväxten av nya bolag för att säkra Sveriges välstånd.

–Vi skulle vilja se det som vi ser i Silicon Valley, en infrastruktur byggd på offentliga investeringar kring de bolagen som växt upp där, säger Anders G. Nilsson, VD Ideon Science Park. Det krävs att det offentliga bidrar. Vi har ett delvis offentligt finansierat innovationssystem i Sverige men förlitar oss fortfarande för mycket på det privata kapitalet.

 

För mer information:

Anders G. Nilsson, VD, Ideon Science Park Incubator, tel: +46 70 140 53 08, e-mail: anders.nilsson@ideonsciencepark.se

Lotta Wessfeldt, Vice VD, Ideon Science Park, tel: +46 708 264 428, e-mail: lotta.wessfeldt@ideonsciencepark.se 

Ebba Fåhraeus, VD, SmiLe Incubator, tel: +46 73 4000433, e-mail: ebba@smileincubator.life

Petter Hartman, VD, Medicon Village Innovation, tel: +46 739 09 63 76, e-mail: petter.hartman@mediconvillage.se

Christian Nyhlén, VD, Krinova, tel: +46 733 66 75 76, e-mail: christian@krinova.se

Daniel Persson, VD, Minc, tel: +46 735 172 601, e-mail: daniel@minc.se 

David Nilsson-Sträng, VD, Hetch, e-mail: david@hetch.se  

Ulf G Andersson, VD, Medeon Science Park & Incubator, tel: +46 721 82 75 83, e-mail: ulf.g.andersson@medeon.se

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 805 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life