2021-11-01 13:31Press release

Skånska life science-bolag får ny ingång till MAX IV och ESS

SmiLes laboratorier. Fotograf: Jenny LeymanSmiLes laboratorier. Fotograf: Jenny Leyman

Pressmeddelande från MAXESS och SmiLe Incubator:  Det ska bli enklare för bolag inom life science att göra experiment vid de unika forskningsanläggningarna MAX IV och ESS . I ett nytt samarbete går life science-inkubatorn SmiLe, Science Village och forskningsanläggningarna samman kring utvecklingen av en ny plattform  – MAXESS Life Science Route.

Det gemensamma projektet, som finansieras av Tillväxtverket och löper under två år, ska bidra till att stötta skånska uppstarts- och tillväxtbolags produktutveckling. Projektets partners räknar med att nå ut till ett 50-tal skånska uppstarts- och tillväxtbolag inom life science. Genom ökad kunskap om anläggningarnas kapacitet och möjligheter ska projektet stärka life science-bolagen i Skåne.

Projektets aktiviteter omfattar utbildning och förberedelser för bolag att genomföra experiment vid MAX IV och i framtiden ESS. SmiLe och dess bolag kommer därefter fungera som instegsmiljö för andra life science-företag som vill göra liknande studier. Experiment vid forskningsanläggningarna kräver omfattande förberedelser och kompetens, och här kommer även SmiLes laboratorier spela en viktig roll. Bolagen ska även efter experimenten få hjälp med analys av de omfattande datamängder som genereras som resultat.

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, säger: ”Projektet är viktigt för att fler life science-bolag ska förstå vilka möjligheter de unika anläggningarna erbjuder vid utveckling av läkemedel. SmiLe blir här en naturlig instegsmiljö. Våra laboratorier och experter är viktiga pusselbitar i det vi tillsammans kan erbjuda bolagen för att hjälpa dem inför, under och efter experiment vid MAX IV och ESS.”

Pia Kinhult, Head of Host state relations, ESS, säger: ”Speciellt för life science är den här avancerade tekniken viktig och därför är det mycket roligt att vi idag tillsammans med MAX IV kan börja arbetet med att skapa ökad kunskap och direkt kontakt med företagen.”

Marjolein Thunnissen, Life Science Director, MAX IV, säger: ”Det här kommer att ge förbättrade möjligheter för små företag att komma närmare de stora infrastrukturerna, och möjlighet för oss att förbättra processerna så att vi kan hjälpa och nå företagen bättre.”

Christian Lindfors, Vd, Science Village Scandinavia AB, säger: “Det ska bli intressant att se om det här projektet kan utvecklas till en nationell instegsmiljö till forskningsanläggningarna. Vi ser stora behov att skapa tydliga vägar in i ekosystemet för näringslivet.”

 

MAXESS har som mål att etablera en unik nationell arena för industriell användning och nyttiggörande av storskalig forskningsinfrastruktur i Sverige - MAX IV och ESS - samt övriga internationella infrastrukturer med svenskt engagemang.

OM MAXESS
MAXESS är ett samarbete mellan ESS, MAX IV Laboratory, RISE, Science Village Scandinavia, Center for X-rays in Swedish Materials Science (KTH och Linköping universitet) och Lunds universitet. MAXESS är ett nationellt initiativ för att öka industrins användning av avancerade synkrotronljus- och spallationskällor i sina utvecklingsprocesser.

www.maxess.se

OM SMILE INCUBATOR
SmiLe stöttar uppstartsbolag inom life science med expertrådgivning, affärsutveckling, utbildning och välutrustade laboratorier. Sedan starten är det totalt över 100 bolag som deltar respektive har deltagit i inkubatorprogrammet och 18 av dessa har listats på handelsplatser. SmiLe är en non-profitorganisation som grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. 

www.smileincubator.life
 

CONTACT
Project:
Fredrik Melander
Head of RnD Relations @ Science Village Scandinavia AB
fredrik.melander@sciencevillage.com / +46 (0)724 50 24 00

SmiLe Incubator: 
Ebba Fåhraeus, CEO SmiLe Incubator
ebba@smileincubator.life/ +46 (0)734 00 04 33 

MAX IV:
Magnus W. Larsson, Head of Industrial Relations, 
magnus.larsson@maxiv.se / +46 (0)725 54 63 09

ESS: 
Julia Öberg, Press Officer
julia.oberg@ess.eu / +46 (0)721 79 23 11

 


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life