2019-04-03 07:20Press release

Skånska uppstartsbolag lockar storbolag

Medicinteknik, e-hälsa och diagnostik var temat för Lund Life Science Summit 2019, där storbolag med miljardomsättning samt internationella investerare deltog.

     Dessa och sju uppstartsbolag möttes den 2 april vid ett exklusivt och informellt möte för att dela erfarenheter och skapa långsiktiga relationer. Mötet arrangerades av SmiLe Incubator och LU Innovation.

 

 

Lund Life Science Summit, LLSS, hölls för andra året, i SmiLe Incubators lokaler på Medicon Village i Lund. Förra årets fokus var bioteknik och farma.

 

Vid eventet diskuterades entreprenörers utmaningar i en panel inför ett 30-tal specialinbjudna gäster. Ett tydligt budskap från både industri och investerare var att det är mycket viktigt att uppstartsbolagen tidigt har gjort en ordentlig marknadsanalys för att kunna göra en produkt som det finns ett behov för, och för att attrahera investerare och samarbetspartner. De var även överens om att digital hälsa kommer stort, ofta i kombination med det fysiska mötet. Budskapet till entreprenörerna var att prioritera kommunikationen med vårdgivarna som ofta är de som ska använda de digitala verktygen.


Panelen bestod av representanter från de stora, globala medicinteknikbolagen Arjo och Getinge samt Min Doktor. Dessutom medverkade riskkapitalbolagen Aescuvest och Peppermint Venture Partners, samt Ann-Christine Sundell, styrelseproffs inom diagnostik med bas i Finland.

– Det är viktigt med möten som samlar företag inom ett smalare område och inte hela life science. Samarbetet mellan uppstartsbolag främjas om de får träffas i sådana här sammanhang. Vi behöver också få ett större samarbete mellan de nordiska länderna, vart och ett land är så litet, säger Ann-Christine Sundell.

Arjo har både egen utveckling inom medicinteknik, e-hälsa och diagnostik och knyter till sig innovationer från uppstartsbolag. Dessa bör ha kommit så långt att de har CE-märkt sina produkter.

– Det var ett jätteintressant event, och jag skulle gärna vilja möta fler medicinteknikbolag från Medicon Village. Idag träffade jag ett par bolag som kan vara intressanta för Arjo, säger Gang Zhang, VP segment marketing, Arjo.

 

– Lund har en stark position inom farma och bioteknik tack vare arvet från AstraZeneca men vi ser ett ökat inflöde av nya bolag inom medicinteknik, diagnostik och e-hälsa, och Lund Life Science Summit ger en möjlighet att knyta industrin inom dessa segment närmare innovationsmiljön. Det är när människor möts som det börjar ske saker på riktigt, förra året resulterade i flera konkreta resultat och vi ser fram emot att få reda på utfallet av årets event, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

– Det är väldigt givande för våra uppstartsbolag att skapa relation till de inbjudna gästerna från både medicinteknikindustrin och investerarsidan. Det mindre formatet möjliggör detta. Det var mycket bra paneldiskussioner om såväl regulatoriska som marknadsmässiga utmaningar och krav, vilka bolagen måste ha fokus på redan på ett tidigt stadium. Jag tror att LLSS blir ett återkommande event för oss och Smile, säger Johanna Asklin, ansvarig för life science inom LU Innovation vid Lunds universitet.

Moderator var Charlotte Bruun Piester som har mer än 25 års erfarenhet från life science-industrin. Hon har deltagit i grundandet av fyra företag och sitter styrelser för flera life science-bolag. I panelen satt Ann-Christine Sundell, styrelseproffs inom diagnostik; Gang Zhang, VP segment marketing, Arjo; Jens Knobe, VP product and business development, Getinge; Jonas Vig, vd för Min Doktor; Frank Schwarz, Head of investment international, Aescuvest; Magnus holm, Venture partner, Peppermint venture partners samt vd:ar för sju uppstartsbolag.


Följande uppstartsbolag var med under konferensen:

  • Medotemic – e-hälsobolag för effektivare artrosbehandling genom kontinuerlig mätning via sensorer i mobilen
  • Leuco3ena – e-hälsobolag för diagnos och behandling av allergipatienter
  • MedVasc – smärtfri och enkel bedövning inför åderbråcksoperation
  • SAGA Diagnostics – analyserar enkelt tumör-DNA i blodprov (istället för i vävnadsprov) vilket ger unikt effektiv och individanpassad cancerbehandling
  • Suturion – symaskin för operationssår istället för handsömmande
  • Thyrolytics – utvecklar test för diagnostik av sköldkörtelhormoner, det finns idag inget riktigt tillförlitlig test
  • UmanSense – e-plattform som kan få strokedrabbade snabbare till sjukhus

 

 

För mer information om konferensen, kontakta: Lina Olsen Boreson, telefon 0703 78 12 79, mejl lina@smileincubator.life

 

Om LU Innovation och LU Holding AB: LU Innovation är Lunds universitets samlade innovationsverksamhet som tillsammans med forskare och studenter arbetar för att skapa nytta och tillväxt i samhället. LU Innovation består av en myndighetsdel och en bolagsdel, LU Holding AB. Holdingbolaget kan stödja och finansiera bolagsstarter, men också äga, förvalta och sälja andelar i bolag som har sitt ursprung ur forskningen vid Lunds universitet. www.innovation.lu.se


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe hjälper nystartade företag att kommersialisera sina idéer. Idag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans med alumni hittills har attraherat 2 400 MSEK i riskkapital sedan 2014. SmiLe ger bolagen tillgång till välutrustade lab och en stor community. Cirka 100 personer med runt 20 olika nationaliteter, där 25 procent av vd:arna är kvinnor, arbetar på SmiLe Incubator, som grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. www.smileincubator.life