2021-12-16 06:45Press release

SmiLe beviljas anslag från Mats Paulssons stiftelser för nytt viruslabb

Fotograf: Jenny LeymanFotograf: Jenny Leyman

SmiLes ägarstiftelse STIL, Stiftelsen Inkubatorer i Lund, har beviljats ett anslag om 1,6 miljoner kronor från Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Pengarna kommer att användas för att komplettera SmiLes laboratorier med ny utrustning för proteinanalys och mikrobiologiskt laboratorium för studier av virus.

SmiLe som bedriver sin verksamhet på Medicon Village har en unik laboratorie-infrastruktur som i dag omfattar tio specialutrustade laboratorier. Anslaget som nu tilldelats ska användas för att komplettera utrustningen så att SmiLe kan tillgodose de nya forskningsbehov som finns inom exempelvis biologiska läkemedel och nya behandlingsmetoder mot virus och multiresistenta bakterier. Tack vare samarbetet mellan SmiLe och Medicon Village kommer den nya utrustningen, liksom all annan laboratorieutrustning som SmiLe äger, att vara tillgänglig även för användare som inte är medlemmar i SmiLe via Open Lab Skåne.

– SmiLes laboratorieerbjudande till tidiga life science-bolag är unik. Coronapandemin har satt fokus på virusforskning och för oss innebär det nya krav på laboratorieutrustning. Med hjälp av detta anslag kan vi fortsätta utveckla och uppdatera vår instrumentpark och på så sätt vara redo att möta efterfrågan och ta emot denna typ av forskning som allt fler kommer att ägna sig åt framöver, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator.

Mer specifikt kommer anslaget att användas till ett western blot-analyssystem för proteiner, utrustning för ett mikrobiologiskt laboratorium samt en höghastighetscentrifug för separering av virus.

– Smile är en så viktig del av det life science center, som vi under tio års tid byggt upp på Medicon Village. För en fortsatt framgångsrik utveckling av Smile och dess många företag krävs tillgång till kvalificerade och moderna instrument. Därför är det viktigt för stiftelsen att på olika sätt hjälpa Smile att ha en sådan instrumentpark och vi skjuter nu till ytterligare medel för att komplettera befintlig utrustning, säger Göran Grosskopf, ordförande i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

– Vi är givetvis oerhört tacksamma för att ha blivit beviljade ett substantiellt anslag från Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Pengarna kommer oavkortat gå till att bygga ny kapacitet för virusforskning. Jag hoppas att detta är början på en positiv trend av extern finansiering för SmiLes betydelsefulla inkubatorverksamhet, säger Fredrik Ljunghill, ordförande i STIL, Stiftelsen Inkubatorer i Lund.

 

För mer information, kontakta:                   
Lina Boreson, COO SmiLe Incubator, 0703-781279
Presskontakt Mats Paulssonstiftelserna, 0705-84 61 25
Fredrik Ljunghill, ordförande i STIL, Stiftelsen Inkubatorer i Lund, tel. 0709-43 28 00

 

Om Mats Paulsson stiftelserna
Mats Paulssonstiftelserna är samlingsnamnet för tre olika stiftelser; Mats Paulssons stiftelse, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Stiftelsen Stefan Paulssons cancerfond. Stiftelserna är grundade av Mats Paulsson och har sedan start delat ut över 164 000 000 kr till allmännyttiga ändamål för främjande av människors hälsa och bättre liv.


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life