2017-05-15 07:18Press release

SmiLe-bolag erbjuder vårdcentral via app

Attain Health är ett nytt e-hälsobolag med fokus på vård och behandling av kroniska sjukdomar som flyttar in i SmiLe Incubator i Lund. Bolaget är en registrerad vårdgivare som ger sjukvård digitalt via en app, uppkopplad mätutrustning i hemmet och en egen läkare tillgänglig online.

Det finns många hälso-appar, men det är få som knyter ihop individen med sjukvården och ger direktkontakt med läkare. Attain Health tar ett grepp över hela vårdkedjan från patient till läkare och har som mål att få patienten att ta kontroll över sin sjukdom.

Några fördelar för patienterna är bättre sjukdomsförståelse, ökad trygghet och proaktiva insatser om något är på väg åt fel håll. Frågor, svar och råd kan när som helst skickas via appen mellan patient och läkare.

– Vi vill sätta patienten i förarsätet, ge proaktiv vård, stöd i att ändra livsstil och på köpet bidra med minskad belastning på övriga vårdgivare. Målet är friskare patienter som får högre livskvalitet. Grundarna av bolaget är utspridda över södra Sverige men vi vill finnas på SmiLe för att vara i en miljö där vi kan lära av andra bolag och få all den hjälp ett nytt bolag kan få, som affärsutveckling, kommunikationsstöd etc, säger en av de fyra grundarna, läkaren Martin Carlsson. 

Attain Health har tagit fram en första version av appen och journalsystemet. Deras virtuella vårdcentral kommer att passa patienter med kroniska sjukdomar, som till exempel högt blodtryck, diabetes, fetma och astma. I första versionen riktar sig bolaget till personer med högt blodtryck.

– E-hälsobolag har stor hjälp av våra experter inom bland annat regulatoriska frågor, specifika för vård och läkemedel. Och i Skåne finns flera satsningar inom e-hälsa, såsom Health2B och Health-Tech Nordic, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator.

 

För mer information, kontakta:
Anders Eidergard, vd på Attain Health, telefon: 070-9131931, e-mejl: anders.eidergard@attainhealth.se


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

www.smileincubator.life