2021-06-30 07:50Press release

SmiLe-bolaget Cirkulär tar fram nästa generations klimatsmarta protein

Eric Öste, vd för CirkulärEric Öste, vd för Cirkulär

Prisade uppstartsbolaget Cirkulär utvecklar processer som med avancerad bioteknik och minimal miljöbelastning producerar proteiner i bulkvolym från biologiska restprodukter. Första tillämpningen är mjölkprotein som ska användas i osttillverkning. Cirkulär är ny medlem i SmiLe Incubator.

Cirkulär producerar proteiner som normalt kommer från djurriket genom att använda klimatsmarta biotekniska processer. Bolaget startar med ost som är en produkt med stor global användning och som ligger högt på listan över livsmedel när det gäller utsläpp av växthusgasen koldioxid. Koldioxiden uppkommer vid stordrift av djur, produktion av djurfoder och tillverkning av ost.

Bolagets bidrag till lösning av miljöproblemen är att tillverka mjölkproteinet kasein i en sluten, antibiotikafri process med hjälp av fermentering med genetiskt modifierade mikroorganismer. Proteinet är identiskt med det kasein som finns i komjölk, men det produceras av mikroorganismer istället för av kor. Som råvara används biologiska restprodukter, som exempelvis rester från rapsoljepressning.

– Vår vision är att använda vår teknik till att producera olika sorters proteiner för att kraftigt minska miljöbelastningen. Vi har valt att börja med kasein eftersom vi där kan göra störst miljönytta på kortast tid. Detta med tanke på att världens ostkonsumtion är stor och att tillverkningen kräver väldigt mycket mjölk – till ett kilogram ost går det åt tio liter mjölk, säger Eric Öste, medgrundare och vd för Cirkulär.

Dagens vegetabiliskt baserad ost har inte samma kvalitet som den ost som produceras av mjölk. De innehåller oftast inte kasein, vilket är det protein som finns i störst mängd i mjölk och påverkar ostens smak och konsistens.

Bolaget har uppmärksammats flera gånger. I dagarna vann Cirkulär ett pris och en plats i ett europeiskt coachningsprogram för upstartsbolag av innovationsorganisationen EIT Food. Tidigare har bolaget prisats av bland annat Energimyndigheten samt av Vinnova som gett flera bidrag – nu senast ”Innovativa startup steg 1”.

Eric Öste och hans medgrundare Sebastian Carreno Correa har attraherat spetskompetens och samarbetar med forskare från både Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola. Nu utvecklas bolaget vidare med hjälp från SmiLe.

– Vi är väldigt glada att vara medlemmar i SmiLe Incubator. Vi ser särskilt fram emot att få bli utmanade i vår affärsmodell av SmiLes erfarna coacher, och att bredda vårt nätverk, säger Eric Öste.

– Cirkulär är ett väldigt intressant företag som fokuserar på klimatsmarta tekniker. Det är spännande att få stötta ännu en innovation från universitetens bioteknikforskning vidare mot kommersialisering – våra coacher och våra laboratorier står redo för dem, och vårt breda nätverk kan hjälpa dem att komma snabbare fram, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, vd för Smile Incubator,
+46 (0)73 4000433, e-mail: ebba@smileincubator.life

 

Ytterligare fakta:

Proteinet kasein har många kommersiella användningsområden. Förutom till livsmedel kan proteinet användas för att ersätta oljebaserad plast, som kapslar till läkemedel och probiotika för långsam frisläppning i kroppen, samt som kosmetikaingrediens.

För att tillverka ett kilogram ost går det åt tio liter mjölk.

Ost ligger på tredje plats bland livsmedel när det gäller utsläpp av växthusgasen koldioxid efter produktion av lamm- och nötkött.

Varje kilogram ost som produceras ger ett utsläpp av 10 kilogram koldioxid. Av dessa kommer nära hälften från produktion av djurfoder, och nästan lika mycket från djurhållningen för att få mjölken. Själva osttillverkningen släpper ut 1,5 kilogram koldioxid per kilogram ost.

Kor släpper även ut stora mängder metan, en gas som bidrar cirka trettio gånger mer till växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid.

Atmosfärens halt av växthusgaser är i dag högre än vad den varit sedan minst 800 000 år tillbaka.

Stordrift av nötkreatur bidrar, förutom till utsläpp av växthusgaser, också till avskogning för att producera foder samt ökande antibiotikaresistens.


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life