2021-09-30 06:25Press release

SmiLe-bolaget Medow skriver avtal värt minst 14 miljoner USD

Linn Wrangmark och Frida McCabe, grundare av MedowLinn Wrangmark och Frida McCabe, grundare av Medow

Medicinteknikbolaget Medow har tagit hem sitt största försäljningsavtal hittills – vilket även är den största affärsuppgörelse som ett SmiLe-bolag gjort under sin tid i inkubatorprogrammet.

Avtalet är tecknat med den Saudiarabiska koncernen Cigalah Group och gäller rättigheterna att sälja Medows IV-bracelet, ett armband som är designat för att ge säkrare behandling vid exempelvis dialys eller dropp genom att effektivt fixera de intravenösa slangarna. Avtalet löper under fem år och omfattar produkter motsvarande 14 miljoner USD eller mer.

Medow har träffat avtal med det medicintekniska affärsområdet av Cigalah Group, Cigalah Medical Company, som därmed får distribuera Medows IV-bracelet i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Bahrain under de kommande fem åren.

Normalt hålls intravenösa slangar på plats genom att exempelvis tejpa fast dem på patientens hud, vilket är en osäker metod som även är obekväm för patienten. Medows IV-bracelet är framtagen för att vara enkelt att använda, ge en god fixering av upp till tre slangar och kännas bekväm. Armbandet tillverkas i en lila färg som är tänkt att bidra till en trevlig sjukhusmiljö.

Armbandet har funnits på marknaden under ett par år i Sverige, Danmark och Norge och är bland annat upphandlad i regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro.

Frida McCabe och Linn Wrangmark grundade Medow efter civilingenjörsexamen i Maskinteknik med teknisk design på LTH, Lunds tekniska högskola, och bolaget är sedan fyra år med i inkubatorprogrammet och medlem i företagsinkubatorn SmiLe Incubator i Lund.

– Det är väldigt roligt att vi, med hjälp från framför allt SmiLe och agenten HSN Consultancy, har lyckats intressera en så stor aktör utanför Norden. Med detta avtal i hamn har vi möjlighet att utveckla och skala upp verksamheten till en helt ny nivå. Det krävs tid och mycket arbete för att utveckla ny medicinteknik och etablera distributörer och det känns fantastiskt att flera års hårt arbete nu ger utdelning, säger Frida McCabe.

– Vi vill varmt gratulera Medow till att ha lyckats attrahera en så stor och betydelsefull kund. Det är det största försäljningsavtalet som något av våra SmiLebolag signerat under tiden de varit i inkubatorprogrammet. Grundarna har visat prov på stor uthållighet och har det tålamod som krävs för att introducera nya produktkoncept. Det är alltid oerhört roligt när våra bolag lyckas, men det är få förunnat med en stor order så tidigt i bolagets historia, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

För mer information, kontakta: Frida McCabe, medgrundare och produktutvecklare,  +46 (0)703 327559, frida.mccabe@medow.se; eller Linn Wrangmark, medgrundare och produktutvecklare, +46 (0)707 816012, linn.wrangmark@medow.se

Om Medow: Medow AB grundades 2016 av Frida McCabe och Linn Wrangmark. Vi vill utveckla sjukvårdsprodukter som löser de små problemen, men som har stor påverkan, och eftersom vi anser att sjukvårdsmiljön ofta är allt för tråkig och komplicerad så ska Medows produkter vara färgglada och lättanvända. Medows första produkt är IV-bracelet, ett armband för exempelvis dialyspatienter. Bolaget är medlem i SmiLe Incubator på Medicon Village i Lund. www.medow.se

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life