2020-09-03 06:21Press release

SmiLe e-Campus drar igång efter högt söktryck till platserna

Den 7 september startar SmiLe e-Campus, ett digitalt utbildningsprogram för blivande life science-entreprenörer som drivs i samarbete med branschexperter från GE Healthcare och Philips Electronics samt EIT Health. Av 120 ansökningar från hela världen har cirka 60 deltagare antagits till programmet - tre gånger fler än planerat.

Deltagarna kommer att få utbildning från SmiLes experter inom områden såsom affärsmodeller, bolagsstyrning, finansiering, IP och regulatoriska frågor. Programmet innehåller också föreläsningar av branschexperter från GE Healthcare och Philips Electronics, som ger deltagarna värdefull inblick i llife science-industrins behov och krav samt en unik tillgång till stora branschaktörer, redan tidigt i deras entreprenöriella liv.

Av de runt 60 deltagarna som antagits till e-campus-programmet kommer 17 från Sverige, 14 från övriga EU och resten från andra länder. De representerar entreprenörer, akademi och näringsliv.

– Vi är överväldigade av den uppmärksamhet som SmiLe e-Campus-programmet har fått från hela världen. Eftersom vi fick så många ansökningar valde vi att öka antalet platser flera gånger om. Programmet ger en unik inblick i life science-industrin – online – och vi är jätteglada över att ha deltagare från så många olika yrken och länder, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe.


SmiLe e-Campus är ett gratis on-line program som riktar sig till
nystartade företag, akademiker inom högre utbildning och nya företagare som vill starta ett företag eller en karriär inom life science-sektorn. Från och med den 7 september pågår programmet deltid i åtta veckor. Programmet drivs med hjälp av EIT Health. www.smileecampus.life

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus, +46 (0)734000433, ebba@smileincubator.life 

About  EIT Health Campus: EIT Health Campus provides educational programs as part of EIT Health. These programs provide the brightest participants with the most current knowledge, skills and strategies to turn them into healthcare leaders and entrepreneurs who will shape the future of health in Europe. Campus programs are intended to enhance industry knowledge and provide novel skills.
    EIT Health supports the Campus to inspire increased entrepreneurship and to spread knowledge to more countries. Campus applicants should have a desire to engage in life science innovations, but do not need to have fully developed business concepts. It is also open to recent graduates and to people with no experience of entrepreneurship. Region Skåne is one of EIT Health’s Swedish partners.

About GE Healthcare: GE Healthcare, a company in the General Electric Group, manufactures laboratory instruments and medical diagnostics equipment. Its headquarters is located in Chicago, Illinois, USA

About Philips Electronics: Philips Electronics, Koninklijke Philips N.V. with headquarters in Amsterdam in the Netherlands, was previously one of the largest electronics companies in the world, but now focuses on health tech.

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life