2022-03-30 10:57Press release

SmiLe förstärker teamet 

Smile Incubator utvecklar kontinuerligt verksamheten för att hjälpa uppstartsbolag och entreprenörer att kommersialisera sina innovationer. Därför är vi glada att välkomna Barbara Klein och Jacob Lundgren, som förstärker teamet med erfarenhet inom projektledning och finansiering. 

 

SmiLes projektledargrupp förstärks nu med Barbara Klein. Hon disputerade 2019 inom molekylärbiologi vid Umeå universitet och har därefter arbetat som projektledare och laboratorieingenjör. Hon har även jobbat med affärsutveckling i sitt eget bolag Kleinlabs. Våra projektledare utvecklar utbildningsprogram och tjänster för inkubatorbolagen och för entreprenörer som vill utveckla sina projekt och affärsidéer. De tar även fram stödverktyg, där vår senaste produkt SDG Scan hjälper bolag att identifiera och arbeta med sina viktigaste globala mål i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

 

Jacob Lundgren kommer in som affärsstöd inom ekonomi och finansiering hos SmiLe Incubator samt i ängelinvesteringsbolaget SmiLe Inject Capital, vilket är det första svenska bolaget i sitt slag som enbart fokuserar på lovande life science-bolag i tidig fas. Tidigare arbetade han med marknads- och värderingsanalyser av bolag hos Gemstone Capital, en dansk corporate finance-rådgivare som erbjuder tjänster i Danmark och Sverige.  

 

Vi breddar kontinuerligt vårt erbjudande till bolag som ska förvandla sina innovationer och affärsidéer till vinstdrivande bolag. Därför är vi nu väldigt glada att komplettera SmiLe-teamet med ännu fler duktiga medarbetare. Marknaden är alltid i fokus i våra branschspecifika verktyg och utbildningar som vi tar fram i egen regi eller i samarbete med andra innovationsaktörer, investerare och industri, säger Lina Boreson, operativ chef hos SmiLe Incubator. 

 

Över 100 life science-bolag har hittills deltagit i SmiLes inkubatorprogram. 

 

 

För mer information, kontakta: Lina Boreson, COO SmiLe Incubator, +46 (0)703-781279,

lina@smileincubator.life  

 

 

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life