2022-07-01 07:26Press release

SmiLe har beviljats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden för utveckling av laboratorieverksamheten för livsmedelsrelaterade innovationer

Tillväxtverket har beviljat SmiLe stöd till ett projekt med en totalbudget på ca 4,6 miljoner, där den Europeiska regionala utvecklingsfonden medfinansierar med hälften. Stödet kommer att användas för ett projekt med syfte att utveckla SmiLes laboratorieverksamhet för att tillgodose utvecklingen av foodtech och andra livsmedelsrelaterade innovationer.

SmiLe som bedriver sin verksamhet på Medicon Village har en unik laboratorieinfrastruktur som idag omfattar 11 specialutrustade laboratorier. Det nu beviljade stödet ska användas för att komplettera utrustningen samt optimera arbetsflöden och processer i SmiLes laboratorier för att möta den nya efterfrågan hos små och medelstora företag i Skåne och Blekinge som utvecklar livsmedelsrelaterade innovationer, exempelvis hållbara livsmedel och kosttillskott, med fokus på bl.a. pre-, pro- och postbiotika. Projektet omfattar även informations- och nätverksevent för att sprida kännedom om livsmedelsrelaterade hälsoinnovationer och tillgängliggöra SmiLes kompetens och resurser. En viktig målsättning är också att bidra till en mer heterogen grupp av små foodtech bolag, bland annat genom att nå ut till utlandsfödda entreprenörer.

– Långsiktig tillgång till välutrustade, moderna labb spelar en nyckelroll i utvecklingen av life science innovationer och idag saknas adekvat utrustning vad gäller hälsolivsmedel och produkter som inte kräver kliniska studier. Vi är därför väldigt glada över att med detta stöd från Tillväxtverket nu kunna uppgradera SmiLes laboratorier för att fullt ut kunna hjälpa bolag inom foodtech att kommersialisera sina innovationer, säger Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator

Projektets övergripande mål är att öka antalet regionala innovationer inom Life Science som når marknaden, och att stärka konkurrens- och innovationsförmågan hos små och medelstora företag inom Life Science i Skåne och Blekinge, för att på så sätt bidra till tillväxt i regionen.

SmiLe har tidigare beviljats ett anslag om 1,6 miljoner kronor från Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande för ett projekt med syfte att komplettera SmiLes laboratorier med ny utrustning för proteinanalys och mikrobiologiskt laboratorium för studier av virus.

För mer information kontakta:  

Ebba Fåhraeus, vd SmiLe Incubator, e-mail: ebba@smileincubator.life, tel: 073 4000433


About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life