2020-03-03 15:45Press release

SmiLe har köpt nya laboratorieinstrument

Företagsinkubatorn SmiLe har köpt nya avancerade instrument för det bidrag inkubatorn tidigare fått från Sparbanken Skånes ägarstiftelser. Instrumenten placeras i SmiLes laboratorier, vilka är öppna att användas av SmiLebolag men även av andra företag via SmiLes "Open Lab Skåne"-erbjudande.

 

Bild från mikroskopering på SmiLes labb med nya ImageXpress® Pico Automated Cell Imaging System

 

Nu har SmiLe fått möjlighet att uppgradera instrumentparken tack vare bidraget från Sparbanken Skånes två ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Finn. Därmed har SmiLe stärkt en av sina grundpelare – att erbjuda uppstartsbolag tillgång till avancerade laboratorier, och därigenom bidra till tillväxten i Skånes näringsliv. 

 

SmiLe Incubator är en av få inkubatorer i Sverige som är specialiserade för uppstartsbolag inom life science och som erbjuder välutrustade laboratorier. Tio laboratorier är gemensamma för alla SmiLebolag och utrustade med ett stort antal instrument som är anpassade för utveckling av nya läkemedel och diagnostikmetoder. Många uppstartsbolag hyr egna labb men i de gemensamma labben får de tillgång till avancerad utrustning utan att behöva göra egna kostsamma investeringar. Sedan 2017 ingår Smile i EU-projektet Open Lab Skåne där instrumentparken görs tillgänglig för externa bolag, vilket ger ett effektivt utnyttjande av instrumenten. Även Malmö universitet och Lunds universitet är med i projektet.

 

De nya instrumenten är ett digitalt mikroskop för bildanalys av celler samt kringutrustning som behövs vid cellförsök, som autoklav, centrifug och inkubator. Dessa är lämpliga för bland andra bolag som utvecklar cancerläkemedel eller arbetar med stamceller.

Med hjälp av ”ImageXpress® Pico Automated Cell Imaging System”, ett mikroskop med tillhörande mjukvara för bildanalys av resultaten, är det möjligt att studera exempelvis cancerceller på odlingsplattor. Det görs snabbare och med större noggrannhet än med jämförbara traditionella mikroskop. Upp till 384 prov kan analyseras samtidigt på en och samma ”platta”. Resultaten – allt från beräkning av totalantalet celler till studier av hur varje enskild cell påverkas av någon läkemedelssubstans – utvärderas i instrumentet med hjälp av olika mjukvaror.

– Vi är mycket glada för att genom Sparbanksstiftelserna generösa bidrag fått möjligheten att uppgradera SmiLes gemensamma laboratorier. Tillgången till välutrustade laboratorier är helt avgörande för företagens möjlighet att utveckla läkemedel och diagnosmetoder för våra allvarliga folksjukdomar, säger Per Brunmark som ansvarar för laboratorierna på SmiLe.


Sparbanken Skånes ägarstiftelser bidrar till utvecklingen i regionen genom att stödja projekt som främjar näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott, kultur och barn och unga. Det hela blir möjligt genom att stiftelser kan använda vinst från bankrörelsen till samhällsutvecklande insatser

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus vd för SmiLe Incubator, 073- 400 04 33, ebba@smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Idag finns över 20 bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen har attraherat 282 MEUR i riskkapital sedan 2014. SmiLe erbjuder affärscoachning, stort kontaktnät och en dynamisk community samt välutrustade laboratorier vilket är unikt i sitt slag i Sverige. SmiLe är en non-profit organisation och grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. SmiLes sponsorer är Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco och Aqilion. SmiLes noterade alumnibolag har ett börsvärde på nära 750 MEUR (Q4 2019). www.smileincubator.life