2021-09-02 10:25Press release

SmiLe i ministersamtal om dansk-svenskt samarbete inom life science

Den 1 september deltog SmiLe i ett rundabordssamtal med Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg, kring vikten av ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Danmark inom life science.

Under mötet, som arrangerade av Sveriges ambassad i Köpenham tillsammans med Business Sweden och Medicon Valley Alliance, diskuterades bland annat undanröjandet av gränshinder för att säkra jobb och tillväxt samt stärka regionens konkurrenskraft och position som Nordens ledande life science kluster.

– Vi välkomnar initiativet och är väldigt glada över att vi fick möjlighet att delta och diskutera en för oss väldigt viktig fråga. Som en renodlad life science inkubator med uppdraget att främja och kommersialisera innovationer är SmiLe beroende av ett gränsöverskridande samarbete både vad gäller kunder, kompetens, forskning och kapital. Öresundsregionen är en stor marknad med outnyttjad potential och färre gränshinder hade öppnat för nya möjligheter, säger Lina Boreson, operativ chef för SmiLe.

Rundabordsdiskussionen modererades av Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance, och bland deltagarna fanns representanter för näringsliv, universitet och forskningsinfrastruktur i Sverige och Danmark.

 

För mer information, kontakta: Lina Olsen Boreson, operativ chef för SmiLe Incubator +46(0) 703 78 12 79, lina@smileincubator.life; eller gå in på vårt nyhetsrum.

 

 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life