2020-07-01 08:53Press release

SmiLe Incubator får 11,8 MSEK av Vinnova

SmiLe Incubator team 
Photo credit: Jenny LeymanSmiLe Incubator team Photo credit: Jenny Leyman

– fortsatt rankad som en av de bästa svenska inkubatorerna

Vinnova har värderat kvaliteten på SmiLes verksamhet och bolagsportfölj till den högsta nivån vid utlysningen ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer”. Beslutet innebär att SmiLe Incubator i Lund får fem miljoner kronor per år under två år samt ytterligare medel, baserat på bolagsportföljen 2022 fram till 2024. I den totala summan om 11,8 miljoner kronor 2021-2022, ingår ett verifieringsbidrag om 1,8 miljoner som bl a ska användas till att utveckla patentstrategier för bolagen.

SmiLe Incubator behåller i och med detta kvalitetsstämpeln ”excellent inkubator” från Vinnovas utvärdering 2017 och får fortsatt förtroende och medel fram till 2024. 

I denna utlysning har Vinnova ökat kraven genom att även utvärdera inkubatorernas företagsportföljer.  Också här utmärker sig SmiLe genom att ha ett stort antal företag av hög kvalitet.

” Skåne har en stark life science innovationsmiljö och ledande forskning, Vinnovas utvärdering är ett kvitto på att vi har hittat rätt recept för att utveckla och stödja dessa bolag. Nu har vi möjligheter att utveckla verksamheten och göra det ännu bättre samt stödja fler bolag med extra medel och resurser”, säger Ebba Fåhraeus

Verksamhets- och bolagsvärderingen är gjord av en bedömningsgrupp bestående av representanter från Vinnova och av Vinnova förordnade experter. Samtliga bolag i inkubatorn är genomlysta och det är just mängden bolag av hög kvalité som genererat det höga betyget och stora verksamhetsbidraget från Vinnova. 

– Vi är fantastiskt glada, det har varit en krävande process både för oss och bolagen men nu är vi i mål, och det med råge!  Ett mer än fördubblat finansiellt stöd är mer än vi vågat hoppats på. Nu hoppas jag att vi kan attrahera ännu fler spännande bolag som bidrar till bättre hälsa, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Vinnova ökar nu stödet till innovativa bolag genom att ge ett större finansiellt bidrag till de bästa inkubatorerna än tidigare år. Det är totalt 87 miljoner kronor som delas ut per år under 2021-2024 till 29 svenska inkubatorer. Inkubatorerna får vardera mellan 300 000 kronor och 5 miljoner kronor årligen, under de första två åren, därefter sker en ny bedömning av nivåerna för efterkommande två år.

Utöver detta stöd delar Vinnova – med anledning av den pågående Covid-19 pandemin – ut 33 miljoner extra till verifieringsaktiviteter under 2020 i inkubatorbolagen. Av dessa får SmiLe 1,8 miljoner kronor att dela ut till SmiLebolagen. 

 

Fakta om Vinnovas utlysning ”Stöd till nystartade företag via excellenta inkubatorer”:

Målet med denna utlysningen är att stärka stödet till de nystartade företag som genom ett unikt kunskapsförsprång har potential att växa på en internationell marknad samtidigt som de bidrar till realiseringen av målen i Agenda 2030. För att göra dem redo och tillräckligt attraktiva på kapitalmarknaden så behövs förutom finansiering även affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering. Inkubatorernas roll är att tillhandahålla detta stöd.

    Vinnova ökar stödet till näringslivet genom att ge ett större finansiellt bidrag till de bästa inkubatorerna än tidigare år. Det är totalt 87 miljoner kronor som delas ut per år under 2021-2024 till 29 svenska inkubatorer. Inkubatorerna får vardera mellan 300 000 kronor och 5 miljoner kronor årligen. 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund. SmiLe helps entrepreneurs to commercialize their ideas. There are currently more than 20 companies in SmiLe, which together with alumni companies, have attracted more than EUR 280 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers business coaching, a large network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of almost EUR 750 million (Q4 2019). www.smileincubator.life