2024-01-29 11:55Press release

SmiLe Inject Capital deltar i Acorais nyemission inför lanseringen i USA

AcoraiThe Acorai team, with founder Filip Peters as 2nd from left on the front row


SmiLe
Inject Capital investerar 3 MSEK i medicinteknikbolaget Acorai som en del av bolagets nyemission om totaltöver 45 MSEK (4,5 MUSD). Rundan leds av amerikanska riskkapitalfonden Solardis Health Ventures tillsammans med ett konsortium av andra amerikanska fonder samt bolagets existerande ägare. Acorai är ett av SmiLes alumnibolag.
 

 

Acorai utvecklar en utrustning för mätning av intrakardiellt tryck med en unik teknologi som möjliggör icke-invasiv övervakning av patienter medhjärtsvikt.  

 

Behovet är stort av bättre och enklare övervakning av det stora antal hjärtsjuka patienter som finns globalt. Förra året erhöll Acorai det exklusiva Breakthrough device designation” av FDA för sin innovation – en utnämning som kan ge ett snabbspår genom ansökningsprocessen inför ett marknadsgodkännande av produkten. 

 

Den aktuella investeringen bidrar till finansiering av Acorais pågående kliniska studier som är en del av det regulatoriska godkännandet av bolagets produkt.Utöver investeringen har Acorai nyligen fått ettbidragpå 25 MSEK och har dessutom möjlighet att erhålla över 100 MSEK i riskkapital från European Innovation Council (EIC). 

 

Acorais pågående globala kliniska studie, CAPTURE-HF med runt 1200 patienter, beräknas vara klar under 2024. Fokus är nu att slutföra de kliniska testerna med målsättning att därefter genomföra en större kapitalanskaffning inför en kommersiell lansering 2025. 

 

Acorai-teamet arbetar mycket professionellt och målmedvetet för att positionera sig på den amerikanska marknaden. Det stora vårdbehovet för hjärtpatienter och den unika lösning som Acorai utvecklat bäddar för en spännande utveckling av företaget, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator. 

 

 

 

För mer information, kontakta: 

Filip Peters, vd och medgrundare av Acorai, +46 70 875 67 81 

eller 

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, +46 73 400 04 33 

   

Om Acorai:
Acorai is developing a non-invasive intracardiac pressure monitoring device to improve heart failure management for more than 64 million patients worldwide. Acorai's Monitoring system was designated a breakthrough device by the FDA in 2023 and is built upon the patented SAVE Sensor System, a proprietary, non-invasive hardware & machine learning platform.https://acorai.com/ 

 

Om SmiLe INJECT Capital: 

SmiLe INJECT Capital är det enda ängelinvesteringsbolaget i Sverige som enbart fokuserar på lovande life science-bolag i tidig fas. Genom INJECT erbjuds en möjlighet för privata investerare att ta del av SmiLes omfattande life science-expertis, internationella nätverk och unika insyn i tidiga life science-bolag. Bakom finansieringen står erfarna affärsänglar tillsammans med det statliga riskkapitalbolaget Saminvest. 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 805 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life