2022-10-14 08:58Press release

SmiLe Inject investerar i digitala överviktskliniken Yazen Health

Fredrik Meurling, vd för Yazen HealthFredrik Meurling, vd för Yazen Health

SmiLe Incubators ängelinvesteringsbolag, SmiLe Inject Capital, investerar 4 miljoner kronor i inkubatorbolaget Yazen Health, som erbjuder digitala vårdtjänster i kombination med läkemedel, till överviktiga patienter. Pengarna ska användas till att öka kännedom om Yazens tjänster och expandera på den svenska marknaden.

Ungefär hälften av Sveriges befolkning är överviktiga enligt Folkhälsomyndigheten och behovet av nya vårdlösningar är stort. Yazen Health är ett inkubatorbolag som har utvecklat en ny metod som bygger på en kombination av läkemedel och livsstilsförändring för att uppnå långsiktigt hållbar viktnedgång. Helhetslösningen innebär att patienten efter utredning får hjälp av ett team av dietister, psykologer, personliga tränare, läkare och parallellt med det även behandlas med ett specifikt läkemedel som minskar hungern.

– Det är svårt att ändra livsstil och gå ner i vikt själv, och därför vill vi erbjuda en helhetslösning, en metod som faktiskt har bevisad effekt. Studier visar att den kan leda till en viktnedgång på 16 % på ett år, som i sin tur ger lägre blodtryck, förbättrade blodfetter och kraftigt minskad risk för diabetes typ 2, säger Magnus Nyhlén, läkare och grundare bakom företaget Yazen Health.

Yazen Healths tjänster lämpar sig även för patienter som genomgått överviktskirurgi som gastric bypass och börjat gå upp i vikt igen. Tjänsterna och det aktuella läkemedlet bekostas helt av patienten själv, utan offentlig finansiering eller läkemedelssubventioner.

– Efterfrågan på digitala vårdtjänster ökar stadigt, liksom behovet av behandlingslösningar som adresserar övervikt. Teamet bakom Yazen Health har en gedigen kunskap om digital vård, bland annat som pionjärer för Sveriges första digitala vårdgivare Min Doktor och vi ser en stor potential i affärsidén. Vi tror att detta kommer att förbättra hälsan hos många överviktiga, samtidigt som det ger samhällsekonomiska besparingar, och det ska bli spännande att följa bolagets resa, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

Grundarteamet i Yazen Health utgörs av min Doktors grundare; Magnus Nyhlén läkare och entreprenör, Otto Bretz CTO, samt Fredrik Meurling vd och Martin Carlsson, docent och specialistläkare i endokrinologi.

SmiLe Inject Capital är det enda ängelinvesteringsbolaget i Sverige som enbart fokuserar på lovande life science-bolag i tidig fas. Genom SmiLe Inject Capital erbjuds för första gången en möjlighet för privata investerare att ta del av SmiLes omfattande life science-expertis, internationella nätverk och unika insyn i tidiga life science-bolag. Bakom finansieringen står erfarna affärsänglar tillsammans med det statliga riskkapitalbolaget Saminvest.

För med information kontakta:                      

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, ebba@smileincubator.life, tel: 0734000433


About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 30 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 664 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Magle Chemoswed, NanoTemper Technologies, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. SmiLe’s 20 listed alumni companies have a market capitalization of more than EUR 824 million (Q4 2021). www.smileincubator.life