2022-03-21 12:32Press release

SmiLe Inject investerar två miljoner kronor i E-hälsobolag med röstrobot för äldre

SmiLe Incubators ängelinvesteringsbolag, SmiLe Inject Capital, investerar två miljoner kronor i Call Knut, ett inkubatorbolag som utvecklar en röstrobotbaserad tjänst som med hjälp av AI och vanlig telefoni fungerar som ett komplement i kommunikationen med och tillsynen av ensamma äldre. Investeringen ska användas till att slutföra utvecklingen av produkten och möjliggöra en kommersiell lansering under året.

En allt större åldrande befolkning är en stor utmaning globalt som ställer krav på en mer effektiv sjuk- och äldrevård där man i allt högre grad kommer att behöva förlita sig på teknik. Call Knuts tjänst bygger på AI (Artificiell Intelligens) i kombination med vanlig telefoni, där en s.k. röstrobot ringer upp och för en konversation med den äldre. Samtalen analyseras med hjälp av AI och kan upptäcka avvikelser i röst och beteende som kan bero på t.ex. oro, smärta, trötthet och nedstämdhet. Genom att tidigt fånga upp och förmedla dessa varningssignaler kan insatser och förebyggande åtgärder snabbt sättas in. Detta ökar tryggheten både för den äldre och anhöriga, avlastar personalen inom hemtjänst och sjukvård och kan i förlängningen leda till sänkta vårdkostnader och förbättrad vård.

– E-hälsa är ett område vi behöver satsa mycket på för att kunna tackla de växande utmaningar vi ser inom hälso- och sjukvården. Call Knut har utvecklat en väldigt spännande produkt som genom att använda telefonen som verktyg på ett smart sätt introducerar avancerad teknik på ett område där trösklarna traditionellt varit höga, säger Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator.

Plattformen, som har möjlighet att hantera över 50 olika språk har redan testats i Stockholm med goda resultat

– Jag sökte mig till SmiLe för dess unika kompetens inom life science för att komplettera mig som entreprenör. Då känns det oerhört kul att också få ett kvitto på att vara något stort på spåren med en investering från SmiLe Inject, säger Viktor Björk, grundare och vd för Call Knut.

Om SmiLe INJECT Capital är det enda ängelinvesteringsbolaget i Sverige som enbart fokuserar på lovande life science-bolag i tidig fas. Genom INJECT erbjuds för första gången en möjlighet för privata investerare att ta del av SmiLes omfattande life science-expertis, internationella nätverk och unika insyn i tidiga life science-bolag. Bakom finansieringen står erfarna affärsänglar tillsammans med det statliga riskkapitalbolaget Saminvest.

För med information kontakta:  

Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator, tel: 0734000433


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life