2019-05-06 07:09Press release

SmiLe kan nu erbjuda inkubatorbolagen rådgivning från AstraZeneca

AstraZeneca och SmiLe Incubator har ingått ett samarbetsavtal som innebär att AstraZeneca ställer upp med expertrådgivning åt SmiLes inkubatorbolag. Genom detta upplägg kommer lämpliga uppstartsbolag knutna till SmiLe Incubator att få möjlighet till rådgivning genom AstraZenecas mentorprogramAstraZeneca Exchange Mentoring Nordics. Bolagen blir därmed bättre rustade att möta läkemedelsindustrins förväntningar och krav när det längre fram kan bli aktuellt med licensering, samarbete eller uppköp.

 

Inkubatorbolagen kan ställa frågor till AstraZeneca via sin affärsrådgivare på SmiLe. AstraZeneca plockar därefter ihop en grupp med relevanta AstraZeneca-experter för begränsad rådgivning och diskussion. Det skräddarsydda stödet från ett globalt läkemedelsbolag som AstraZeneca kan ge ovärderlig hjälp till uppstartsbolag i tidiga produktutvecklingsfaser av läkemedelskandidater. Erfarenheter från ett stort farmabolag är normalt svåra att få på annat sätt, samtidigt som det ofta efterfrågas av både uppstartsbolagen och deras framtida samarbetspartner.

 

– För många av våra medlemsföretag är just de stora läkemedelsbolagen potentiella samarbetspartner. Detta är en utmärkt möjlighet för dem att förstå hur stora läkemedelsbolag utvärderar projekt och vilka krav som ställs. Våra uppstartsbolag kommer oftast från universitetet och har utvecklats i en akademisk miljö. Ett stort läkemedelsbolag som AstraZeneca vet vad som krävs för kommersiell utveckling och vilka krav och villkor som gäller på marknaden. Med hjälp av deras råd kan bolagen göra rätt från början, säger Ebba Fåhraeus, vd vid SmiLe Incubator.

 

In2cure som är ett av SmiLes inkubatorbolag har redan har fått rådgivning från AstraZeneca i det nya samarbetet.

 

– Programmet erbjöd en verkligt unik möjlighet att öppet få diskutera strategiska frågor med ett stort läkemedelsbolag. Det gav oss bättre insikt i hur vi ska tänka när vi prioriterar mellan olika vägar till marknad och större förståelse för vilka frågor man måste ha svar på inför en diskussion om potentiellt samarbete och så småningom licensiering, säger Helen Hartman, vd för In2cure.

 

– Vår ambition är att vara en kunskapspartner där vi genom att utnyttja vår industriella expertis kan bidra till att stärka uppstartsbolag och främja life science i regionen. Innovation sker i samverkan, säger Elisabeth Björk, AstraZeneca Senior Vice President, Late Cardiovascular, Renal and Metabolism, Biopharmaceuticals R&D, AstraZeneca.

 

 För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus vd för SmiLe Incubator, 073- 400 04 33, ebba@smileincubator.life

 

Om AstraZeneca:  AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

 

Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se.


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Idag finns över 20 bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen har attraherat över 225 MEUR i riskkapital sedan 2014. SmiLe erbjuder affärscoachning, stort kontaktnät och en dynamisk community samt många välutrustade laboratorier, vilket är unikt i sitt slag i Sverige. SmiLe är en non-profit organisation och grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. SmiLes noterade alumnibolag har ett börsvärde på nära 590 MEUR (Q4 2018). www.smileincubator.life