2024-03-05 10:20Press release

SmiLe och IESE Business School samarbetar i digital satsning för att underlätta kapitalanskaffning för life science-startups

e-Dragon Academye-Dragon Academy

SmiLe lanserar e-Dragon Academy i samarbete med IESE Business School, som driver ett av världens mest prestigefyllda MBA program. e-Dragon Academy är ett internationellt digitalt utbildningsprogram som är speciellt utformat för att förbereda startups och tidiga entreprenörer inför riskkapitalanskaffning.

e-Dragon Academy är skapat för att förbättra förutsättningarna för mindre bolag vid kontakt med internationellt riskkapital. Luca Venza, tidigare Director of Tech Transfer and Acceleration vid IESE Business School, leder programmets utbildningsmoduler som berör olika aspekter vid riskkapitalanskaffning och ger deltagarna viktiga insikter inom exempelvis kommunikation, finansiell strategi och investerarrelationer.

– Vi är väldigt glada över vårt samarbete med en så prestigefylld partner som IESE Business School i detta viktiga initiativ där vi bidrar med vår omfattande erfarenhet av att hjälpa startups med kapitalanskaffning. Att navigera den internationella riskkapitalmarknaden är en stor utmaning, något som har varit särskilt tydlig det senaste året och visat hur viktigt det är att ge tidiga bolag så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas, säger Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe.

Det fem veckor långa programmet omfattar  totalt 15 sessioner och inkluderar föreläsningar, FAQ-videor och kunskapstester. Dessutom har deltagarna tillgång till en värdefull verktygslåda av dokumentmallar och beräkningar som kan användas i den egna verksamheten.

– Att kunna säkra riskkapital är avgörande för att en startup ska lyckas. SmiLes digitala program e-Dragon Academy rustar tidiga bolag med nödvändiga kunskaper för att kunna navigera inom innovation och finansiering, för att kunna nå framgång. Vi är entusiastiska över detta samarbete som syftar till att dela och lära ut ”best practice” inom området, säger Magda Rosenmöller, Academic Director på IESE CRHIM.

Pilotomgången av e-Dragon har just startat efter att ha testats av ett antal SmiLe-bolag, som gav mycket höga betyg på innehåll och format. Programmet bygger på föregångaren Dragon Academy som gavs på plats i Lund under förra året.

För mer information om e-Dragon Academy, besök: https://www.smileincubator.life/e-dragon/

Programmet finansieras av Erasmus+, en del av Europeiska unionen.

För mer information, kontakta:

Ebba Fåhraeus, vd SmiLe, tel: 073-400 04 33

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

 


About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe offers business coaching, a broad international industry and investor network and a unique laboratory infrastructure with state-of-the art instrumentation. Since the start, SmiLe has helped 100+ entrepreneurs commercialize their business ideas. Currently there are some 30 companies in SmiLe incubator which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 805 million in venture capital since 2014. To date, 21 of SmiLe´s companies have launched an IPO. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Magle Chemoswed, Merck, Setterwalls, Zacco, Phase Holographic Imaging and ChemoMetec. www.smileincubator.life