2022-01-28 07:25Press release

SmiLe representerar svensk life science innovation på Expo 2020 i Dubai

SmiLe kommer att delta i Expo 2020 i Dubai som del av Swecares officiella Life Science-delegation. Under temaveckan ’Health & Wellness Week’ kommer SmiLe att visa upp bredden och djupet av tidig svensk life science innovation och delta i diskussioner om globala utmaningar inom sjukvården.

SmiLes deltagande i “Health and Wellness Week” startar den 31 januari då vd Ebba Fåhraeus deltar i en paneldiskussion som arrangeras av India-Sweden Healthcare Innovation Centre. I panelen med rubriken “Role of Technology and Innovation in the new age healthcare delivery” kommer experter från både offentlig och privat sektor i Indien och Sverige att utbyta erfarenheter och diskutera möjliga vägar framåt för att stärka sjukvårdssystemen för att göra dem mer motståndskraftiga.

Den 1-2 februari kommer SmiLe att delta i det officiella virtuella programmet som arrangeras av Swecare, Socialdepartementet och Vision Zero Cancer i Svenska paviljongen, och även visa upp ett antal innovativa lösningar utvecklade av SmiLe-företag. Programmet, som ska diskutera lösningar på globala hälso- och sjukvårdsutmaningar, består av ett ministeriellt rundabordssamtal samt presentationer och diskussioner med talare och experter från Sverige, Gulfregionen och andra partnerländer samt WHO.

– Det är en stor ära att få representera SmiLe som en del av den svenska Life Science-delegationen. Jag är oerhört stolt över alla SmiLe-företag vi visar upp under detta event, de representerar det allra bästa inom svensk life science innovation,” säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator

Den 2 februari blir det en kort videopresentation av Kristina Masson från Smile-företaget Acrivon – "Patient selection test to match therapeutics with patients" – som en del av programmet med fokus på eliminering av cancer som en livshotande sjukdom för framtida generationer.

Andra SmiLe-företag som visar upp svensk life science innovation under Expo 2020 är:

TIGERQ har designat om fundamenten för sekvenseringsanalys med hjälp av en patenterad lösning för nyupptäckta problem med sekvensnoggrannhet som kan rädda liv samt spara tid och pengar på sjukhus, i läkemedelsindustrin och den akademiska världen.

Medow har utvecklat IV-bracelet, en medicinteknisk produkt designad för att hålla slangarna på plats under intravenösa behandlingar, såsom infusion eller dialys, så att patienten kan röra sig fritt utan obehag eller komplikationer, vilket minskar sjuksköterskornas arbetsbelastning.

Medilevel kopplar ihop patienter och vårdgivare, via moderna digitala verktyg, och skapar en effektiv, trygg och säker medicininsättning.

Xinnate använder kroppens egna försvar i banbrytande läkemedel för avancerad behandling av infektion och inflammation i sår och andra topikala indikationer.

GPX MEDICAL har utvecklat NEOLA – en icke-invasiv medicinteknisk produkt för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn och som omedelbart kan upptäcka komplikationer.

Acrivon specialiserar sig på accelererad läkemedelsutveckling inom onkologi med hjälp av en unik proteomics-baserad metod. Deras egenutvecklade teknologiplattform gör det möjligt att med skräddarsydda biomarkörer identifiera patienter som svara på en viss behandling för att på så sätt möjliggöra ökad effektivitet och framgångsrika kliniska resultat.

 

Virtuell utställning med SmiLe: Som officiell partner till Sveriges Expo 2020 organisation deltar SmiLe även med en virtuell utställning i den svenska paviljongen: https://expoupdate.newstag.se/partners/smile-incubator/

 

För mer information:  Ebba Fåhraeus, CEO, SmiLe Incubator, tel 073 4000433


Language: Swedish

About SmiLe

SmiLe Incubator is a life science business incubator based in Medicon Village in Lund, Sweden. SmiLe helps entrepreneurs commercialize their ideas. There are currently 25 companies in SmiLe which, together with alumni companies, have attracted more than EUR 460 million in venture capital to date since 2014. SmiLe offers excellent business coaching, a broad international network of contacts and a dynamic community, as well as well-equipped laboratories which is unique of its kind in Sweden. SmiLe is a non-profit organization and receives basic funding from Region Skåne, Lund Municipality, Lund University and Medicon Village. SmiLe´s sponsors are Agilent, Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco, Aqilion. SmiLe’s listed alumni companies have a market capitalization of EUR 1,3 billion (Q1 2021). www.smileincubator.life