2024-06-20 06:20Press release

SmiLe stärker foodtech-kompetensen

Katharina BjörnekKatharina Björnek

SmiLe Venture Hub välkomnar Katharina Björnek till affärsutvecklingsteamet som ny coach med foodtech-expertis. Hennes breda erfarenhet från produktutveckling och kvalitetssäkring inom livsmedel på global nivå kommer bidra till den snabba utvecklingen av våra inkubatorbolag. Hon kommer även spela en nyckelroll i vårt nya internationella program, Foodtech Bootcamp, som lanseras i höst. 

Katharina Björnek har framgångsrikt ansvarat för produktutveckling och produktkvalitet i hela livsmedelskedjan genom hela sitt arbetsliv. Hon inledde sin karriär som nyutexaminerad apotekare hos läkemedelsbolaget Draco, som nu är en del av AstraZeneca. Under sju år arbetade hon för livsmedelskoncernen Midsona. Där var hon medlem av den svenska ledningsgruppen, arbetade med marknadsföring som läkemedelskonsulent och ansvarade för att företaget uppfyllde produktspecifika lagstiftningar. Dessutom representerade Katharina Björnek företaget vid kontrollbesök från myndigheter och certifieringsorgan.  

Förutom att arbeta enligt livsmedels- och kosttillskottlagstiftningar har Katharina Björnek ansvarat för kvalitetssäkring enligt regler och guidelines för läkemedel och medicinteknik.  Hon kommer närmast från Ikea Food, från positioner som projektledare och globalt ansvarig för kvaliteten hos företagets livsmedelsprodukter. Under sin karriär har hon arbetat med att uppfylla regelverk för produkter i över 60 länder. 

– Katharina Björnek blir en ovärderlig tillgång för SmiLes foodtech-bolag. Hennes omfattande expertis inom regelverk, kvalitetsfrågor och produktion kommer att avsevärt kunna accelerera utvecklingen av våra startups fram till marknadsintroduktion. Detta är en viktig pusselbit i vår satsning på att bygga ny kapacitet. Katharinas expertis tillsammans med vår nya labbinfrastruktur och kommande utbildningspaket inom foodtech ger oss möjlighet att ge ett komplett erbjudande, inte bara inom life sciecne utan även inom food science, säger Ulrika Ringdahl, operativ chef vid SmiLe. 


För mer information, kontakta: Ulrika Ringdahl, operativ chef vid SmiLe, +46 (0)736-566232, ulrika.ringdahl@smileincubator.life 


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe is a leading venture hub that specializes in advancing life science startups from concept to commercialization. We offer comprehensive support through every stage of entrepreneurship, including tailored incubation and acceleration programs, a variety of educational courses, and access to top-tier lab facilities. To date, our flagship incubator program has supported over 100 startups, facilitating their collective acquisition of more than EUR 841 million in venture capital and contributing to 21 successful IPOs. Recognized as one of Europe’s leading startup hubs in 2024 by the Financial Times and Statista, SmiLe continues to be a catalyst for innovation in the life sciences sector. As a non-profit entity based in Lund, Sweden, SmiLe is supported by Region Skåne, Lund Municipality, Lund University, and Medicon Village. We are also backed by our sponsors Agilent, Sparbanken Skåne, Høiberg, Setterwalls, Zacco, Key2Compliance, Phase Holographic Imaging, and ChemoMetec. For more information: www.smileventurehub.com