2020-03-31 13:47Press release

SmiLe startar introduktionskurs i affärsutveckling

 

I dag drar SmiLe Incubator igång ”SmiLe Business Catapult”, vilket är ett nytt introduktionsprogram för SmiLes inkubatorbolag. Katapulten ska ge nyintagna bolag en kick-start inför inkubatorprogrammet och kommer att hållas två gånger per år. SmiLe ger programmet digitalt då coronakrisen medför speciella förutsättningar.

 

SmiLe Business Catapult innebär två dagar med bland annat en bred introduktion av branchens möjligheter och utmaningar genom presentationer av SmiLes affärscoacher och sponsorer inom deras respektive expertområden.

 

I programmet blir bolagen presenterade för alla i SmiLes team och representanter från SmiLes sponsorer, deras specialistområden och hur de kan stötta bolagen. SmiLe-teamet besitter tillsammans över 250 års yrkeserfarenhet från life science-industrin i små och stora bolag.

 

Dessutom, för att ge de nya bolagen en plattform att stå på, ges en bred översikt inom ämnen som exempelvis megatrender inom life science, finansiering, regulatorisk strategi samt IP- och marknadsstrategi.

 

– Vi har helt enkelt startat en ”crash course” i affärsutveckling för nya uppstartsbolag inom life science. Här ger vi expertinformation till våra nya bolag inom de mest relevanta ämnena i ett tidigt skede i deras utveckling för att de snabbt ska komma igång. SmiLe har sedan 2018 arbetat med att digitalisera delar av verksamheten, bland annat med stöd av Vinnova. Tack vare detta är vi redo att köra det nya programmet digitalt när det nu krävs, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator.

 

Katapulten ska återkomma två gånger per år så att bolag som antas under senvåren och sommaren kan delta i höstens program.

 

SmiLe-bolag som deltar denna gång är:

 

  • Aptevok – utvecklar en digital plattform där en mobilapplikation är ansluten till en lättförståelig flerspråkig audiovisuell medicindatabas, för enklare beskrivning av läkemedel
  • Industry Frontiers – tar fram en digital service för att patienter ska hitta rätt vårdgivare
  • Preactly – utvecklar ett digitalt hälsoledningsverktyg för arbetsgivare och medarbetare för att förebygga ohälsa
  • Friska – utvecklar en app med individanpassad coachning för att stötta beteendeförändringar hos individer med metabola sjukdomar som exempelvis diabetes typ 2
  • Leuko3ena – utvecklar en e-hälsoplattform för att fler patienter ska få tillgång till allergiläkare

 

För mer information, kontakta: Ebba Fåhraeus vd för SmiLe Incubator, 073- 400 04 33,ebba@smileincubator.life

Om SmiLe Incubator: SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer. Idag finns över 20 bolag i SmiLe som tillsammans med alumnibolagen har attraherat 282 MEUR i riskkapital sedan 2014. SmiLe erbjuder affärscoachning, stort kontaktnät och en dynamisk community samt välutrustade laboratorier vilket är unikt i sitt slag i Sverige. SmiLe är en non-profit organisation och grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. SmiLes sponsorer är Sparbanken Skåne, Awa, Høiberg, Prevas, Setterwalls, Zacco och Aqilion. SmiLes noterade alumnibolag har ett börsvärde på nära 750 MEUR (Q4 2019).  www.smileincubator.life


Language: Swedish

About SmiLe Venture Hub – Pioneering Life Science Innovations

SmiLe enables a future of better healthcare by building a community of world-class life science innovators. Located in Medicon Village, a life science cluster in Lund, Sweden, SmiLe facilitates startups looking to develop next-generation healthcare and life sciences technologies. By bringing together life-science entrepreneurs, investors, scientists, the university and the municipality, we create an attractive, forward-thinking atmosphere that enables creativity and smart science to thrive. Being a not-for-profit organization gives companies the security of knowing that we work only in the interests of the entrepreneurs we sponsor.